Utilizarea rețelelor de socializare de către adolescenți în perioada pandemiei COVID-19
Închide
Articolul precedent
Articolul urmator
496 71
Ultima descărcare din IBN:
2022-11-19 16:00
SM ISO690:2012
RĂDUȚ, Florin; CHIRUGU, Gianina; ANDRIONI, Felicia. Utilizarea rețelelor de socializare de către adolescenți în perioada pandemiei COVID-19. In: „Implicațiile economice și sociale ale pandemiei COVID-19:analize, prognoze și strategii de atenuare a consecințelor. 23 octombrie 2020, Chişinău. Chişinău: Institutul Național de Cercetări Economice, 2020, pp. 231-232. ISBN 978-9975-3463-3-7.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
„Implicațiile economice și sociale ale pandemiei COVID-19: 2020
Conferința "Implicațiile economice și sociale ale pandemiei COVID-19:"
Chişinău, Moldova, 23 octombrie 2020

Utilizarea rețelelor de socializare de către adolescenți în perioada pandemiei COVID-19

JEL: D81, D85, L86

Pag. 231-232

Răduț Florin1, Chirugu Gianina1, Andrioni Felicia2
 
1 Universitatea din Craiova,
2 Universitatea din Petroşani
 
Disponibil în IBN: 23 decembrie 2020


Rezumat

Cercetarea a vizat identificarea modului în care utilizarea rețelelor de socializare de către adolescenți, în perioada pandemiei COVID-19 și-a pus amprenta asupra comportamentului, valorilor și practicilor cotidiene ale acestora. Metodele de cercetare utilizate au fost: analiza documentelor, interviul semistructurat și studiul de caz, grupul investigat fiind constituit din 15 adolescenți din Craiova. Rezultatele obținute indică faptul că este nevoie ca generația tânără să-și dezvoltate capacitatea de a face față situațiilor de risc.

Cuvinte-cheie
rețele de socializare, adolescenţi, COVID-19, riscuri

Google Scholar Export

<meta name="citation_title" content="<p>Utilizarea rețelelor de socializare de către adolescenți &icirc;n perioada pandemiei COVID-19</p>">
<meta name="citation_author" content="Răduț Florin">
<meta name="citation_author" content="Chirugu Gianina">
<meta name="citation_author" content="Andrioni Felicia">
<meta name="citation_publication_date" content="2020">
<meta name="citation_collection_title" content="„Implicațiile economice și sociale ale pandemiei COVID-19:">
<meta name="citation_firstpage" content="231">
<meta name="citation_lastpage" content="232">
<meta name="citation_pdf_url" content="https://ibn.idsi.md/sites/default/files/imag_file/231-232_4.pdf">