Utilizarea rețelelor de socializare de către adolescenți în perioada pandemiei COVID-19
Închide
Articolul precedent
Articolul urmator
498 71
Ultima descărcare din IBN:
2022-11-19 16:00
SM ISO690:2012
RĂDUȚ, Florin; CHIRUGU, Gianina; ANDRIONI, Felicia. Utilizarea rețelelor de socializare de către adolescenți în perioada pandemiei COVID-19. In: „Implicațiile economice și sociale ale pandemiei COVID-19:analize, prognoze și strategii de atenuare a consecințelor. 23 octombrie 2020, Chişinău. Chişinău: Institutul Național de Cercetări Economice, 2020, pp. 231-232. ISBN 978-9975-3463-3-7.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
„Implicațiile economice și sociale ale pandemiei COVID-19: 2020
Conferința "Implicațiile economice și sociale ale pandemiei COVID-19:"
Chişinău, Moldova, 23 octombrie 2020

Utilizarea rețelelor de socializare de către adolescenți în perioada pandemiei COVID-19

JEL: D81, D85, L86

Pag. 231-232

Răduț Florin1, Chirugu Gianina1, Andrioni Felicia2
 
1 Universitatea din Craiova,
2 Universitatea din Petroşani
 
Disponibil în IBN: 23 decembrie 2020


Rezumat

Cercetarea a vizat identificarea modului în care utilizarea rețelelor de socializare de către adolescenți, în perioada pandemiei COVID-19 și-a pus amprenta asupra comportamentului, valorilor și practicilor cotidiene ale acestora. Metodele de cercetare utilizate au fost: analiza documentelor, interviul semistructurat și studiul de caz, grupul investigat fiind constituit din 15 adolescenți din Craiova. Rezultatele obținute indică faptul că este nevoie ca generația tânără să-și dezvoltate capacitatea de a face față situațiilor de risc.

Cuvinte-cheie
rețele de socializare, adolescenţi, COVID-19, riscuri

Dublin Core Export

<?xml version='1.0' encoding='utf-8'?>
<oai_dc:dc xmlns:dc='http://purl.org/dc/elements/1.1/' xmlns:oai_dc='http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc/' xmlns:xsi='http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance' xsi:schemaLocation='http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc/ http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc.xsd'>
<dc:creator>Răduț, F.</dc:creator>
<dc:creator>Chirugu, G.</dc:creator>
<dc:creator>Andrioni, F.</dc:creator>
<dc:date>2020</dc:date>
<dc:description xml:lang='ro'><p>Cercetarea a vizat identificarea modului &icirc;n care utilizarea rețelelor de socializare de către adolescenți, &icirc;n perioada pandemiei COVID-19 și-a pus amprenta asupra comportamentului, valorilor și practicilor cotidiene ale acestora. Metodele de cercetare utilizate au fost: analiza documentelor, interviul semistructurat și studiul de caz, grupul investigat fiind constituit din 15 adolescenți din Craiova. Rezultatele obținute indică faptul că este nevoie ca generația t&acirc;nără să-și dezvoltate capacitatea de a face față situațiilor de risc.</p></dc:description>
<dc:source>„Implicațiile economice și sociale ale pandemiei COVID-19: () 231-232</dc:source>
<dc:subject>rețele de socializare</dc:subject>
<dc:subject>adolescenţi</dc:subject>
<dc:subject>COVID-19</dc:subject>
<dc:subject>riscuri</dc:subject>
<dc:title><p>Utilizarea rețelelor de socializare de către adolescenți &icirc;n perioada pandemiei COVID-19</p></dc:title>
<dc:type>info:eu-repo/semantics/article</dc:type>
</oai_dc:dc>