Utilizarea rețelelor de socializare de către adolescenți în perioada pandemiei COVID-19
Închide
Articolul precedent
Articolul urmator
497 71
Ultima descărcare din IBN:
2022-11-19 16:00
SM ISO690:2012
RĂDUȚ, Florin; CHIRUGU, Gianina; ANDRIONI, Felicia. Utilizarea rețelelor de socializare de către adolescenți în perioada pandemiei COVID-19. In: „Implicațiile economice și sociale ale pandemiei COVID-19:analize, prognoze și strategii de atenuare a consecințelor. 23 octombrie 2020, Chişinău. Chişinău: Institutul Național de Cercetări Economice, 2020, pp. 231-232. ISBN 978-9975-3463-3-7.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
„Implicațiile economice și sociale ale pandemiei COVID-19: 2020
Conferința "Implicațiile economice și sociale ale pandemiei COVID-19:"
Chişinău, Moldova, 23 octombrie 2020

Utilizarea rețelelor de socializare de către adolescenți în perioada pandemiei COVID-19

JEL: D81, D85, L86

Pag. 231-232

Răduț Florin1, Chirugu Gianina1, Andrioni Felicia2
 
1 Universitatea din Craiova,
2 Universitatea din Petroşani
 
Disponibil în IBN: 23 decembrie 2020


Rezumat

Cercetarea a vizat identificarea modului în care utilizarea rețelelor de socializare de către adolescenți, în perioada pandemiei COVID-19 și-a pus amprenta asupra comportamentului, valorilor și practicilor cotidiene ale acestora. Metodele de cercetare utilizate au fost: analiza documentelor, interviul semistructurat și studiul de caz, grupul investigat fiind constituit din 15 adolescenți din Craiova. Rezultatele obținute indică faptul că este nevoie ca generația tânără să-și dezvoltate capacitatea de a face față situațiilor de risc.

Cuvinte-cheie
rețele de socializare, adolescenţi, COVID-19, riscuri

DataCite XML Export

<?xml version='1.0' encoding='utf-8'?>
<resource xmlns:xsi='http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance' xmlns='http://datacite.org/schema/kernel-3' xsi:schemaLocation='http://datacite.org/schema/kernel-3 http://schema.datacite.org/meta/kernel-3/metadata.xsd'>
<creators>
<creator>
<creatorName>Răduț, F.</creatorName>
<affiliation>Universitatea din Craiova, România</affiliation>
</creator>
<creator>
<creatorName>Chirugu, G.</creatorName>
<affiliation>Universitatea din Craiova, România</affiliation>
</creator>
<creator>
<creatorName>Andrioni, F.</creatorName>
<affiliation>Universitatea din Petroşani, România</affiliation>
</creator>
</creators>
<titles>
<title xml:lang='ro'><p>Utilizarea rețelelor de socializare de către adolescenți &icirc;n perioada pandemiei COVID-19</p></title>
</titles>
<publisher>Instrumentul Bibliometric National</publisher>
<publicationYear>2020</publicationYear>
<relatedIdentifier relatedIdentifierType='ISBN' relationType='IsPartOf'>978-9975-3463-3-7</relatedIdentifier>
<subjects>
<subject>rețele de socializare</subject>
<subject>adolescenţi</subject>
<subject>COVID-19</subject>
<subject>riscuri</subject>
</subjects>
<dates>
<date dateType='Issued'>2020</date>
</dates>
<resourceType resourceTypeGeneral='Text'>Conference Paper</resourceType>
<descriptions>
<description xml:lang='ro' descriptionType='Abstract'><p>Cercetarea a vizat identificarea modului &icirc;n care utilizarea rețelelor de socializare de către adolescenți, &icirc;n perioada pandemiei COVID-19 și-a pus amprenta asupra comportamentului, valorilor și practicilor cotidiene ale acestora. Metodele de cercetare utilizate au fost: analiza documentelor, interviul semistructurat și studiul de caz, grupul investigat fiind constituit din 15 adolescenți din Craiova. Rezultatele obținute indică faptul că este nevoie ca generația t&acirc;nără să-și dezvoltate capacitatea de a face față situațiilor de risc.</p></description>
</descriptions>
<formats>
<format>application/pdf</format>
</formats>
</resource>