Criminologia și acțiunile statului în condiții de pandemie în Republica Moldova
Închide
Articolul precedent
Articolul urmator
104 7
Ultima descărcare din IBN:
2021-04-04 01:02
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
343.9 (554)
Criminologie. Ştiinţe penale. Criminalistică (551)
SM ISO690:2012
ARCER, Alexandru. Criminologia și acțiunile statului în condiții de pandemie în Republica Moldova. In: Preocupări contemporane ale criminologiei, dreptului și psihologiei în condiții de pandemie dedicată împlinirii a 25 de ani a învățământului criminologic și 30 de ani de dezvoltare a Psihologiei Aplicate. 17 octombrie 2020, Chişinău. Chișinău, Republica Moldova: Institutul de științe penale și criminologie aplicată, 2020, pp. 77-89. ISBN 978-9975-3314-2-5.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Preocupări contemporane ale criminologiei, dreptului și psihologiei în condiții de pandemie 2020
Conferința "Preocupări contemporane ale criminologiei, dreptului și psihologiei în condiții de pandemie "
Chişinău, Moldova, 17 octombrie 2020

Criminologia și acțiunile statului în condiții de pandemie în Republica Moldova

Criminology and state actions in pandemic conditions in the Republic of Moldova


CZU: 343.9
Pag. 77-89

Arcer Alexandru12
 
1 Procuratura mun. Chișinău,
2 Universitatea de Stat din Moldova
 
Disponibil în IBN: 30 noiembrie 2020


Rezumat

Reflecţiile prezentului articol vizează amplitudinea preocupărilor contemporane ale criminologiei dreptului şi psihologiei în condiţii de pandemie cu coronavirus (SARS CoV-2) în Republica Moldova. În sens direct, reieşim din premiza că în plan general, pentru timpul listat deja, avem nişte certitudini, legate de „realitatea depăşită”. Pentru viitor mai avem o certitudine, aceea că pandemia nu se va opri foarte curând. În rest, viitorul stă sub semnul probabilităţii. Actualitatea temei cercetate în prezentul articol listează eficacitatea deciziilor luate de către autorităţile responsabile în contextul răspîndirii coronavirusului (SARS CoV-2) în Republica Moldova. Şi prin aceasta, listarea certitudinilor legate de ingerinţele problemei forumulate supra către limitele pandemiei aflate în „plină desfăşurare”.

The reflections of this article aim the amplitude of the contemporary preoccupations of the criminology of law and psychology in the conditions of pandemic with coronavirus (SARS CoV-2) in the Republic of Moldova. In a direct sense, we start from the premise that in general, for the time already listed, we have some certainties, related to the “outdated reality”. For the future, we have another certainty, that the pandemic will not stop very soon. Otherwise, the future is marked by probability. The topicality of the researched theme in this article lists the effectiveness of decisions taken by responsible authorities in the context of the spread of coronavirus (SARS CoV-2) in the Republic of Moldova. And through this, the listing of the certainties related to the interferences of the problem formulated above towards the limits of the pandemic in “full development”.

Cuvinte-cheie
criminologie, acţiuni, pandemie, infecţie, normelegale, consecinţe, drept penal, regim de carantină, infracțiuni, violuri, starea excepțională, dezordine de masă, amnistie, instituţii penitenciare,

criminology, actions, pandemic, infection, legal norms, consequences, criminal law, quarantine regime, crimes, rapes, state of emergency, mass disorder, amnesty, penitentiary institutions