Generalități vizând incriminarea unor fapte periculoase pe timp de pandemie
Închide
Articolul precedent
Articolul urmator
81 11
Ultima descărcare din IBN:
2021-03-03 23:46
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
343 (3177)
Drept penal. Infracțiuni penale (3105)
SM ISO690:2012
VASILOI, Djulieta. Generalități vizând incriminarea unor fapte periculoase pe timp de pandemie. In: Preocupări contemporane ale criminologiei, dreptului și psihologiei în condiții de pandemie dedicată împlinirii a 25 de ani a învățământului criminologic și 30 de ani de dezvoltare a Psihologiei Aplicate. 17 octombrie 2020, Chişinău. Chișinău, Republica Moldova: Institutul de științe penale și criminologie aplicată, 2020, pp. 69-76. ISBN 978-9975-3314-2-5.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Preocupări contemporane ale criminologiei, dreptului și psihologiei în condiții de pandemie 2020
Conferința "Preocupări contemporane ale criminologiei, dreptului și psihologiei în condiții de pandemie "
Chişinău, Moldova, 17 octombrie 2020

Generalități vizând incriminarea unor fapte periculoase pe timp de pandemie

General information about criminalization on the pandemic time


CZU: 343
Pag. 69-76

Vasiloi Djulieta
 
Institutul de Ştiinţe Penale şi Criminologie Aplicată
 
Disponibil în IBN: 30 noiembrie 2020


Rezumat

Pe timp de pandemie statul, continua promovarea asigurării securității societății prin modificarea actului normativ. Ținând cont de faptul că politica penală are ca segment supravegherea legii penale, asistăm la modificarea acesteia prin incriminarea unor infracțiuni sau penalizarea altor.

During the pandemic, the state continued to promote the security of society by amending the normative act. Taking into account the fact that the criminal policy has as a segment the supervision of the criminal law, we are witnessing its modification by incriminating some crimes or penalizing others.

Cuvinte-cheie
crime, pandemie, pericol, lege penală. Incriminare, dezincriminare,

crimes, pandemic, danger, criminal law. Incrimination, decriminalization