Мониторинг агрометеорологических параметров – необходимое условие планирования урожайности и перехода к точному земледелию
Închide
Articolul precedent
Articolul urmator
112 0
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
631.4:55 (1)
Știința solului. Pedologie. Cercetări pedologice (430)
Ştiinţele pământului. Ştiinţe geologice (673)
SM ISO690:2012
БОТНАРЬ, Василий; AЛЕКСАНДРОВ, Евгений; ШТЕФЫРЦА, Анастасия. Мониторинг агрометеорологических параметров – необходимое условие планирования урожайности и перехода к точному земледелию. In: Ştiinţa în Nordul Republicii Moldova: realizări, probleme, perspective. Ediția 4, 26-27 iunie 2019, Bălți. Balti, Republic of Moldova: Tipogr. „Indigou Color”, 2020, pp. 24-30. ISBN 978-9975-3382-6-4.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Ştiinţa în Nordul Republicii Moldova: realizări, probleme, perspective
Ediția 4, 2020
Conferința "Ştiinţa în Nordul Republicii Moldova: realizări, probleme, perspective"
Bălți, Moldova, 26-27 iunie 2019

Мониторинг агрометеорологических параметров – необходимое условие планирования урожайности и перехода к точному земледелию


CZU: 631.4:55
Pag. 24-30

Ботнарь Василий, Aлександров Евгений, Штефырца Анастасия
 
Институт Генетики, Физиологии и Защиты Растений
 
Disponibil în IBN: 23 noiembrie 2020