IBN
Închide

69Publicaţii

184Descărcări

25255Vizualizări

Alexandrov Eugeniu
Cuvinte-cheie (129): genotype (8), resveratrol (5), resistance (5)
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani

Articole în reviste din RM - 40. Publicaţii la conferinţe din RM - 28. Publicaţii peste hotare - 1.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012

2020 - 7

Curba de saturație a luminii pentru fotosinteză – un criteriu de determinare a performanței genotipurilor de viţă de vie
Alexandrov Eugeniu
Institutul de Genetică, Fiziologie şi Protecţie a Plantelor
Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”
Nr. 2(57) / 2020 / ISSN 1857-0461
Disponibil online 8 September, 2020. Descarcări-3. Vizualizări-145
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Determinarea performanței genotipurilor de viță-de-vie, utilizând curba de saturaţie a luminii pentru fotosinteză
Alexandrov Eugeniu, Scurtu Gheorghe
Institutul de Genetică, Fiziologie şi Protecţie a Plantelor
Ştiinţa în Nordul Republicii Moldova: realizări, probleme, perspective
Ediția 4. 2020. Balti, Republic of Moldova. ISBN 978-9975-3382-6-4.
Disponibil online 23 November, 2020. Descarcări-0. Vizualizări-171
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Mежвидовые генотипы винограда в контексте изменения климата
Aлександров Евгений
Институт Генетики, Физиологии и Защиты Растений
Învăţământ superior: tradiţii, valori, perspective Științe Exacte și ale Naturii și Didactica Științelor Exacte și ale Naturii
Vol. 1. 2020. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-76-312-7.
Disponibil online 20 November, 2020. Descarcări-0. Vizualizări-144
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Soiuri rizogene de viţă-de-vie (Vitis Vinifera L. X Muscadinia Rotundifolia Michx.)
Alexandrov Eugeniu1, Botnari Vasile1, Găină Boris2
1 Institutul de Genetică, Fiziologie şi Protecţie a Plantelor,
2 Academia de Ştiinţe a Moldovei
Ştiinţa în Nordul Republicii Moldova: realizări, probleme, perspective
Ediția 4. 2020. Balti, Republic of Moldova. ISBN 978-9975-3382-6-4.
Disponibil online 23 November, 2020. Descarcări-3. Vizualizări-145
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Vița-de-vie în toponimie
Alexandrov Eugeniu1, Găină Boris2, Botnari Vasile3
1 Institutul de Genetica şi Fiziologie a Plantelor ,
2 Academia de Ştiinţe a Moldovei,
3 Institutul de Genetică, Fiziologie şi Protecţie a Plantelor
Ştiinţa în Nordul Republicii Moldova: realizări, probleme, perspective
Ediția 4. 2020. Balti, Republic of Moldova. ISBN 978-9975-3382-6-4.
Disponibil online 23 November, 2020. Descarcări-3. Vizualizări-175
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Изменение климатических факторов и продуктивность генотипов винограда
Aлександров Евгений1, Ботнарь Василий1, Гэинэ Борис2
1 Институт Генетики, Физиологии и Защиты Растений,
2 Академия Наук Молдовы
Вклад агрофизики в решение фундаментальных задач сельскохозяйственной науки
2020. Санкт-Петербург, Россия. ISBN 978-5-905200-43-4.
Disponibil online 24 December, 2020. Descarcări-1. Vizualizări-124
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Мониторинг агрометеорологических параметров – необходимое условие планирования урожайности и перехода к точному земледелию
Ботнарь Василий, Aлександров Евгений, Штефырца Анастасия
Институт Генетики, Физиологии и Защиты Растений
Ştiinţa în Nordul Republicii Moldova: realizări, probleme, perspective
Ediția 4. 2020. Balti, Republic of Moldova. ISBN 978-9975-3382-6-4.
Disponibil online 23 November, 2020. Descarcări-0. Vizualizări-112
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2019 - 6

Genotipuri interspecifice rizogene de viță de vie (Vitis vinifera L. ssp. sativa d.c. × Muscadinia rotundifolia Michx.) cu rezistență sporită făță de factorii biotici și abiotici
Alexandrov Eugeniu
Institutul de Genetică, Fiziologie şi Protecţie a Plantelor
Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”
Nr. 4(55) / 2019 / ISSN 1857-0461
Disponibil online 4 February, 2020. Descarcări-6. Vizualizări-307
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Use of biological potential in creating interspecific genotypes of vines
Găină Boris1, Alexandrov Eugeniu2
1 Academy of Sciences of Moldova,
2 Institute of Genetics, Physiology and Plant Protection
The Scientific Journal of Cahul State University “Bogdan Petriceicu Hasdeu” Economic and Engineering Studies
Nr. 2(6) / 2019 / ISSN 2587-313X / ISSNe 2587-3121
Disponibil online 31 March, 2020. Descarcări-2. Vizualizări-247
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Via și vinul în arta mondială
Găină Boris1, Alexandrov Eugeniu2, Dobrei Alin3
1 Academia de Ştiinţe a Moldovei,
2 Institutul de Genetica şi Fiziologie a Plantelor ,
3 Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară a Banatului, Timişoara
Pomicultura, Viticultura şi Vinificaţia
Nr. 5-6(83-84) / 2019 / ISSN 1857-3142
Disponibil online 28 May, 2021. Descarcări-0. Vizualizări-47
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Биологическое виноградарство и функциональность генотипа
Гэинэ Борис1, Aлександров Евгений2
1 Академия Наук Молдовы,
2 Институт Генетики, Физиологии и Защиты Растений
Проблемы и вызовы экономики региона в условиях глобализации V Национальная научно - практическая конференция
Ediția 5, Vol.1. 2019. Comrat, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3312-6-5.
Disponibil online 27 June, 2020. Descarcări-1. Vizualizări-312
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Генетический потенциал межвидовых генотипов винограда
Găină Boris1, Alexandrov Eugeniu2
1 Academia de Ştiinţe a Moldovei,
2 Institutul de Genetica şi Fiziologie a Plantelor
Pomicultura, Viticultura şi Vinificaţia
Nr. 5-6(83-84) / 2019 / ISSN 1857-3142
Disponibil online 28 May, 2021. Descarcări-0. Vizualizări-66
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Экотехнологии и виноградарство
Aлександров Евгений1, Ботнарь Василий1, Гэинэ Борис2
1 Институт Генетики, Физиологии и Защиты Растений,
2 Академия Наук Молдовы
Biotehnologii avansate – realizări şi perspectiveSimpozionul ştiinţific naţional cu participare internaţională
Ediţia V-a. 2019. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-56-695-7.
Disponibil online 5 February, 2020. Descarcări-1. Vizualizări-292
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2018 - 1

Реакция генотипа на влияние факторов окружающей среды
Aлександров Евгений1, Ботнарь Василий1, Гэинэ Борис2
1 Институт Генетики, Физиологии и Защиты Растений,
2 Академия Наук Молдовы
Protecția Plantelor în Agricultura Convențională și EcologicăProtecția Plantelor în Agricultura Convențională și Ecologică
2018. Chișinău, Republica Moldova. .
Disponibil online 22 July, 2019. Descarcări-3. Vizualizări-698
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2017 - 2

Extinderea limitei de nord la cultivarea viţei-de-vie
Alexandrov Eugeniu
Institute of Genetics, Physiology and Plant Protection of the Moldovan Academy of Sciences
Genetica, fiziologia şi ameliorarea plantelorconferinţă ştiinţifică internaţională
Ediția 6. 2017. Chişinău. ISBN 978-9975-56-463-2.
Disponibil online 13 December, 2019. Descarcări-2. Vizualizări-352
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Genotipurile de viţă-de-vie şi factorii mediului ambiant
Alexandrov Eugeniu1, Botnari Vasile1, Autor Nou2, Găină Boris2
1 Institutul de Genetică, Fiziologie şi Protecţie a Plantelor al AŞM,
2 Academia de Ştiinţe a Moldovei
Genetica, fiziologia şi ameliorarea plantelorconferinţă ştiinţifică internaţională
Ediția 6. 2017. Chişinău. ISBN 978-9975-56-463-2.
Disponibil online 20 December, 2019. Descarcări-5. Vizualizări-300
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2016 - 8

Alcoolii terpenici din sucul bacelor hibrizilor interspecifici de viţă-de-vie Vitis Vinifera L. X Muscadinia Rotundifolia Michx.
Alexandrov Eugeniu1, Găină Boris2
1 Institutul de Genetică, Fiziologie şi Protecţie a Plantelor al AŞM,
2 Academia de Ştiinţe a Moldovei
Biotehnologii avansate – realizări şi perspectiveSimpozionul ştiinţific naţional cu participare internaţională
Ediţia IV-a. 2016. Chișinău, Republica Moldova. .
Disponibil online 16 September, 2019. Descarcări-0. Vizualizări-271
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Concentraţia resveratrolilor în sucul bacelor hibrizilor interspecifici de viţă-devie în raport cu speciile sălbatice
Alexandrov Eugeniu
Institutul de Genetică, Fiziologie şi Protecţie a Plantelor al AŞM
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele vieţii
Nr. 2(329) / 2016 / ISSN 1857-064X
Disponibil online 28 September, 2016. Descarcări-8. Vizualizări-484
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Esterii volatili din sucul bacelor hibrizilor interspecifici de viţă-de-vie Vitis Vinifera L. X Muscadinia Rotundifolia Michx
Găină Boris1, Alexandrov Eugeniu2
1 Academia de Ştiinţe a Moldovei,
2 Institutul de Genetică, Fiziologie şi Protecţie a Plantelor al AŞM
Biotehnologii avansate – realizări şi perspectiveSimpozionul ştiinţific naţional cu participare internaţională
Ediţia IV-a. 2016. Chișinău, Republica Moldova. .
Disponibil online 17 September, 2019. Descarcări-0. Vizualizări-181
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Influența gradului de distanțare de la speciile spontane asupra potențialului compușilor chimici din bacele de viță-de-vie
Alexandrov Eugeniu
Institutul de Genetică, Fiziologie şi Protecţie a Plantelor
Ştiinţa în Nordul Republicii Moldova: realizări, probleme, perspective
Ediția 2. 2016. Balti, Republic of Moldova. ISBN 978-9975-89-029-8.
Disponibil online 8 June, 2021. Descarcări-0. Vizualizări-34
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 20 of 69