IBN
Închide

46Publicaţii

420Descărcări

31962Vizualizări

Ştefîrţă Anastasia
Brevete
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani
Proiecte(2)
Scopus Author ID
ORCiD
Google Scholar ID

Articole în reviste din RM - 24. Publicaţii la conferinţe din RM - 18. Publicaţii peste hotare - 4.
Publicații indexate în SCOPUS - 2. Teze/Rezumate în culegeri - 1.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012
DOC
ISO 690:2012Clasificate
 • 3. Articole în reviste din RM
 • 3.1. Articole în reviste științifice din RM (perioada în care au avut categorie de clasificare + 2 numere până la aprobarea statutului de publicație științifică)
 • 3.1.3.Articole în reviste de cat. B - 19
 • 3.1.4.Articole în reviste de cat. C - 1
 • 3.1.5.Articole în reviste științifice din RM (până în 2009) - 4
 • 4. Articole în reviste de peste hotare
 • 4.1.Articole în reviste din WoS - 1
 • 4.2.Articole în reviste din Scopus - 2
 • 4.3.Articole în alte reviste științifice de peste hotare - 2
 • 5. Publicaţii la manifestări din RM
 • 5.1.Publicații la manifestări științifice din RM (incluse în Registrele manifestărilor științifice aprobate de către ANACEC) - 1
 • 5.3.Publicații la alte manifestări din RM - 16
 • 5.4.Teze / rezumate în culegerile de la alte manifestări din RM - 1

2023 - 2

Coordination compounds and chemical compositions with antioxidant properties
Bulhak Ion1 , Shtefyrtse Anastasia A.2 , Brînză Lilia13 , Koropchanu E.3 , Voloschyuk Leonid2 , Cocu Maria1
1 Institute of Chemistry, MSU,
2 Institute of Genetics, Physiology and Plant Protection, MSU,
3 "Ion Creangă" State Pedagogical University from Chisinau
Acta et commentationes (Ştiinţe Exacte și ale Naturii)
Nr. 1(15) / 2023 / ISSN 2537-6284 / ISSNe 2587-3644
Disponibil online 1 November, 2023. Descarcări-12. Vizualizări-108
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Efectul unor compuşi coordinativi asupra creșterii şi productivității plantelor de cultură
Ştefîrţă Anastasia12 , Bulhac Ion1 , Brînză Lilia13 , Coropceanu Eduard3 , Aluchi Nicolae3 , Cocu Maria1
1 Institutul de Chimie, USM,
2 Institutul de Genetică, Fiziologie și Protecție a Plantelor, USM,
3 Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Instruire prin cercetare pentru o societate prosperă
Ediția 10, Vol.1. 2023. Chişinău. ISBN 978-9975-46-716-2.
Disponibil online 20 April, 2023. Descarcări-10. Vizualizări-233
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2022 - 2

Efectul preparatului tiogalmet asupra activității sistemului enzimatic de protecție antioxidantă a plantelor în condiții de stres oxidativ
Ştefîrţă Anastasia12 , Bulhac Ion1 , Cocu Maria1 , Brînză Lilia1 , Zubareva Vera1
1 Institutul de Chimie,
2 Institutul de Genetică, Fiziologie şi Protecţie a Plantelor
Instruire prin cercetare pentru o societate prosperă. Chimie
Ediția 9, Vol.2. 2022. Chişinău. ISBN 978-9975-76-389-9.
Disponibil online 28 March, 2022. Descarcări-9. Vizualizări-327
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Posibilități de reglare exogenă a performanțelor biologice a plantelor în condiții de secetă moderată
Ştefîrţă Anastasia12 , Bulhac Ion1 , Voloşciuc Leonid2 , Brînză Lilia1 , Cocu Maria1 , Zubareva Vera1
1 Institutul de Chimie,
2 Institutul de Genetică, Fiziologie şi Protecţie a Plantelor
Instruire prin cercetare pentru o societate prosperă. Biologie
Ediția 9, Vol.1. 2022. Chişinău. ISBN 978-9975-76-389-9.
Disponibil online 24 March, 2022. Descarcări-13. Vizualizări-312
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2021 - 2

Caracteristica unor soiuri de soia după caracterul „cros-toleranță”.
Shtefyrtse Anastasia A. , Voloschyuk Leonid , Brînză Lilia , Buceaceaia Svetlana , Aluchi Nicolae
Institute of Genetics, Physiology and Plant Protection
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele vieţii
Nr. 1(343) / 2021 / ISSN 1857-064X
Disponibil online 25 January, 2022. Descarcări-6. Vizualizări-367
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
The action of some cytokinin-type compounds on the antioxidant protection capacity of plants in conditions of unfavorable variation of humidity and repeated water stress
Shtefyrtse Anastasia A.12 , Bulhak Ion1 , Brînză Lilia12 , Koropchanu E.3
1 Institute of Chemistry,
2 Institute of Genetics, Physiology and Plant Protection,
3 Tiraspol State University
International Journal of Advanced Researches
Nr. 7(9) / 2021 / ISSN - / ISSNe 2320-5407
Disponibil online 10 November, 2021. Descarcări-3. Vizualizări-418
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2020 - 2

Efectul preparatului complex „tiouree + compozit” asupra performanţelor biologice ale plantelor în condiţii de secetă
Ştefîrţă Anastasia1 , Bulhac Ion2 , Coropceanu Eduard3 , Brînză Lilia4 , Aluchi Nicolae3
1 Institutul de Genetică, Fiziologie şi Protecţie a Plantelor,
2 Institutul de Chimie,
3 Universitatea de Stat din Tiraspol,
4 Institutul de Genetica şi Fiziologie a Plantelor
Instruire prin cercetare pentru o societate prosperă consacrată jubileului "90 de ani ai Facultăţii Biologie şi Chimie"
Vol.1. 2020. Chişinău. ISBN 978-9975-76-307-3.
Disponibil online 17 July, 2020. Descarcări-26. Vizualizări-725
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Мониторинг агрометеорологических параметров – необходимое условие планирования урожайности и перехода к точному земледелию
Ботнарь Василий , Aлександров Евгений , Штефырца Анастасия
Институт генетики, физиологии и защиты растений
Ştiinţa în Nordul Republicii Moldova: realizări, probleme, perspective
Ediția 4. 2020. Balti, Republic of Moldova. ISBN 978-9975-3382-6-4.
Disponibil online 23 November, 2020. Descarcări-1. Vizualizări-457
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2019 - 3

Efectul unor compuși de tip citokininic asupra status-ului apei şi protecţiei antioxidante la plantele de soia în condiţii de secetă
Ştefîrţă Anastasia , Brînză Lilia , Bulhac Ion , Coropceanu Eduard , Buceaceaia Svetlana
Institutul de Genetică, Fiziologie şi Protecţie a Plantelor
Biotehnologii avansate – realizări şi perspectiveSimpozionul ştiinţific naţional cu participare internaţională
Editia a V-a. 2019. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-56-695-7.
Disponibil online 7 February, 2020. Descarcări-8. Vizualizări-595
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Particularitățile status-ului apei și complexului antioxidant ca markeri ai cros-toleranței plantelor
Ştefîrţă Anastasia , Brînză Lilia , Buceaceaia Svetlana , Aluchi Nicolae , Ionaşcu-Urechii Angela
Institutul de Genetică, Fiziologie şi Protecţie a Plantelor
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele vieţii
Nr. 1(337) / 2019 / ISSN 1857-064X
Disponibil online 13 July, 2019. Descarcări-9. Vizualizări-658
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Principii științifice și criterii de testare și selectare a agenților de inducere a cros-toleranței plantelor
Ştefîrţă Anastasia , Brînză Lilia , Buceaceaia Svetlana , Aluchi Nicolae , Proca Olga
Institutul de Genetică, Fiziologie şi Protecţie a Plantelor
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele vieţii
Nr. 2(338) / 2019 / ISSN 1857-064X
Disponibil online 8 November, 2019. Descarcări-10. Vizualizări-687
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2018 - 1

Involvment of water status and antioxidant protection systems in the Glycine max (Merr., L.) Plants stress-memory formation to droght
Brînză Lilia , Shtefyrtse Anastasia A.
Institute of Genetics, Physiology and Plant Protection
International congress on oil and protein crops
2018. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3178-5-6.
Disponibil online 16 September, 2019. Descarcări-3. Vizualizări-512
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2017 - 4

Identificarea implicării status-ului apei în formarea stres-memoriei la plantele expuse repetat la stresul cauzat de secetă
Ştefîrţă Anastasia , Brînză Lilia , Leahu Igor , Buceaceaia Svetlana , Aluchi Nicolae
Institutul de Genetică, Fiziologie şi Protecţie a Plantelor al AŞM
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele vieţii
Nr. 1(331) / 2017 / ISSN 1857-064X
Disponibil online 13 June, 2017. Descarcări-21. Vizualizări-856
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Sistemele de protecţie antioxidantă şi formarea stresmemoriei plantelor de Glycine Max Merr (L) la secetă
Ştefîrţă Anastasia , Brînză Lilia , Leahu Igor , Ionaşcu-Urechii Angela
Institutul de Genetică, Fiziologie şi Protecţie a Plantelor al AŞM
Genetica, fiziologia şi ameliorarea plantelorconferinţă ştiinţifică internaţională
Ediția 6. 2017. Chişinău. ISBN 978-9975-56-463-2.
Disponibil online 18 December, 2019. Descarcări-4. Vizualizări-629
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Synthesis, crystal structure, and biological properties of the complex [Co(DmgH)2(Seu)1.4(Se-Seu)0.5(Se2)0.1][BF4]
Koropchanu E.1 , Bulhak Ion1 , Shtefyrtse Anastasia A.2 , Botnari V.2 , Melenciuc Mihail2 , Autor Nou1 , Bourosh Pavlina3
1 Institute of Chemistry of the Academy of Sciences of Moldova,
2 Institute of Genetics, Physiology and Plant Protection of the Moldovan Academy of Sciences,
3 Institute of Applied Physics, Academy of Sciences of Moldova
Russian Journal of Coordination Chemistry/Koordinatsionnaya Khimiya
Vol. 43, / 2017 / ISSN - / ISSNe 1070-3284
Disponibil online 27 February, 2020. Descarcări-0. Vizualizări-826
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
The effect of some coordination compounds on physiological processes of plants under the environmental stress
Bulhak Ion1 , Shtefyrtse Anastasia A.2 , Botnari V.2 , Koropchanu E.1 , Brînză Lilia2 , Melenciuc Mihail2 , Bourosh Pavlina3
1 Institute of Chemistry of the Academy of Sciences of Moldova,
2 Institute of Genetics, Physiology and Plant Protection of the Moldovan Academy of Sciences,
3 Institute of Applied Physics, Academy of Sciences of Moldova
Ecological and environmental chemistry - 2017
Ediția 6. 2017. Chisinau, Republic of Moldova. .
Disponibil online 14 March, 2019. Descarcări-9. Vizualizări-792
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2016 - 5

Acidul salicilic – inductor al protecţiei antioxidante la plante în condiţii de secetă
Ştefîrţă Anastasia , Melenciuc Mihail , Brînză Lilia
Institutul de Genetică, Fiziologie şi Protecţie a Plantelor al AŞM
Biotehnologii avansate – realizări şi perspectiveSimpozionul ştiinţific naţional cu participare internaţională
Ediţia IV-a. 2016. Chișinău, Republica Moldova. .
Disponibil online 16 September, 2019. Descarcări-2. Vizualizări-524
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Compuşi coordinativi oximici în calitate de stimulatori ai proceselor fiziologice la unii fungi şi plante de cultură
Coropceanu Eduard1 , Ciloci (Deseatnic) Alexandra1 , Ştefîrţă Anastasia2 , Bulhac Ion1
1 Institutul de Chimie al AŞM,
2 Institutul de Genetica şi Fiziologie a Plantelor
Modern Technologies in the Food Industry
2016. Chisinau, Republic of Moldova. .
Disponibil online 26 July, 2019. Descarcări-4. Vizualizări-713
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Implicarea apei şi speciilor reactive de oxigen în senescenţa frunzelor plantelor
Ştefîrţă Anastasia , Brînză Lilia , Melenciuc Mihail , Aluchi Nicolae , Buceaceaia Svetlana
Institutul de Genetică, Fiziologie şi Protecţie a Plantelor al AŞM
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele vieţii
Nr. 2(329) / 2016 / ISSN 1857-064X
Disponibil online 28 September, 2016. Descarcări-6. Vizualizări-791
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Physiological effects of thiourea on biological performance of plants under drought conditions: II. Enhancement of water use efficiency
Shtefyrtse Anastasia A. , Brînză Lilia , Melenciuc Mihail , Leahu Igor
Institute of Genetics, Physiology and Plant Protection of the Moldovan Academy of Sciences
Lucrări Ştiinţifice. Seria Horticultură
Vol. 59, / 2016 / ISSN 1454-7376 / ISSNe 2069-8175
Disponibil online 18 October, 2023. Descarcări-0. Vizualizări-100
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Un nou preparat de optimizare a stării funcţionale şi productivităţii plantelor
Ştefîrţă Anastasia , Bulhacu I. , Botnari Vasile , Melenciuc Mihail , Brînză Lilia , Leahu Igor , Buceaceaia Svetlana
Institutul de Genetică, Fiziologie şi Protecţie a Plantelor al AŞM
Biotehnologii avansate – realizări şi perspectiveSimpozionul ştiinţific naţional cu participare internaţională
Ediţia IV-a. 2016. Chișinău, Republica Moldova. .
Disponibil online 16 September, 2019. Descarcări-0. Vizualizări-542
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2015 - 4

Compuşi coordinativi şi compoziţii cu proprietăţi utile pentru biotehnologii agricole
Bulhac Ion1 , Ştefîrţă Anastasia2 , Coropceanu Eduard1
1 Institutul de Chimie al AŞM,
2 Institutul de Genetică, Fiziologie şi Protecţie a Plantelor al AŞM
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe Reale şi ale Naturii)
Nr. 1(81) / 2015 / ISSN 1814-3237 / ISSNe 1857-498X
Disponibil online 22 August, 2015. Descarcări-19. Vizualizări-1119
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Fitohormonii – modulatori ai activităţii enzimelor antioxidante la plante în condiţii de secetă
Ştefîrţă Anastasia , Brînză Lilia , Melenciuc Mihail , Aluchi Nicolae , Buceaceaia Svetlana
Institutul de Genetică, Fiziologie şi Protecţie a Plantelor al AŞM
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe Reale şi ale Naturii)
Nr. 6(86) / 2015 / ISSN 1814-3237 / ISSNe 1857-498X
Disponibil online 24 February, 2016. Descarcări-36. Vizualizări-1012
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Modificări fiziologice asociate cu senescența naturală la plantele de porumb
Ştefîrţă Anastasia , Melenciuc Mihail , Aluchi Nicolae , Brînză Lilia , Leahu Igor , Buceaceaia Svetlana
Institutul de Genetică, Fiziologie şi Protecţie a Plantelor al AŞM
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele vieţii
Nr. 1(325) / 2015 / ISSN 1857-064X
Disponibil online 24 June, 2015. Descarcări-12. Vizualizări-1103
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Răspunsul specific şi nespecific al plantelor la acţiunea stresului hidric şi termic: relaţiile interactive dintre status-ul apei şi protecţia antioxidantă
Ştefîrţă Anastasia , Leahu Igor , Toma Simion
Institutul de Genetică, Fiziologie şi Protecţie a Plantelor al AŞM
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele vieţii
Nr. 1(325) / 2015 / ISSN 1857-064X
Disponibil online 24 June, 2015. Descarcări-53. Vizualizări-953
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2014 - 5

Conimid – un nou compus biologic activ cu proprietăți antioxidante
Ştefîrţă Anastasia1 , Bulhac Ion2 , Melenciuc Mihail1 , Coropceanu Eduard2 , Buceaceaia Svetlana1 , Aluchi Nicolae1 , Bologa Olga2
1 Institutul de Genetică, Fiziologie şi Protecţie a Plantelor al AŞM,
2 Institutul de Chimie al AŞM
Genetica, fiziologia şi ameliorarea plantelor
Ediția 5. 2014. . .
Disponibil online 30 July, 2020. Descarcări-4. Vizualizări-610
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Efectul fitohormonilor, administrați exogen, și menținerea integrității status-ului apei plantelor în condiții de secetăi
Ştefîrţă Anastasia , Melenciuc Mihail , Buceaceaia Svetlana , Aluchi Nicolae
Institutul de Genetică, Fiziologie şi Protecţie a Plantelor al AŞM
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele vieţii
Nr. 2(323) / 2014 / ISSN 1857-064X
Disponibil online 13 November, 2014. Descarcări-13. Vizualizări-848
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Effect of coordination compound [Co (DMGH)2(thio)2]NO3 on induction of antioxidant protection in plant leaves in response to drought stress
Bulhak Ion1 , Shtefyrtse Anastasia A.2 , Koropchanu E.1 , Melenciuc Mihail2 , Aluchi Nicolae2 , Covaci (Ciobănică) Olga1
1 Institute of Chemistry of the Academy of Sciences of Moldova,
2 Institute of Genetics, Physiology and Plant Protection of the Moldovan Academy of Sciences
The International Conference dedicated to the 55th anniversary from the foundation of the Institute of Chemistry of the Academy of Sciences of Moldova
2014. Chișinău, Republica Moldova. .
Disponibil online 23 January, 2019. Descarcări-4. Vizualizări-913
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Effect of coordination compound [Co(DH)2(THIO)2]NO3 on the induction of antioxidant defense in plant leaves in response to drought stresses
Shtefyrtse Anastasia A.1 , Bulhak Ion2 , Melenciuc Mihail1 , Koropchanu E.2 , Buceaceaia Svetlana1 , Aluchi Nicolae1 , Covaci (Ciobănică) Olga2
1 Institute of Genetics, Physiology and Plant Protection of the Moldovan Academy of Sciences,
2 Institute of Chemistry of the Academy of Sciences of Moldova
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele vieţii
Nr. 2(323) / 2014 / ISSN 1857-064X
Disponibil online 13 November, 2014. Descarcări-9. Vizualizări-1071
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Sucrose accumulation in sugar beet plants under the influence of treatment with cobamid coordination compounds containing trace elements Co and B
Bulhak Ion1 , Shtefyrtse Anastasia A.2 , Koropchanu E.1 , Lisnic Stelian2 , Covaci (Ciobănică) Olga1 , Melenciuc Mihail2 , Buceaceaia Svetlana2
1 Institute of Chemistry of the Academy of Sciences of Moldova,
2 Institute of Genetics, Physiology and Plant Protection of the Moldovan Academy of Sciences
The International Conference dedicated to the 55th anniversary from the foundation of the Institute of Chemistry of the Academy of Sciences of Moldova
2014. Chișinău, Republica Moldova. .
Disponibil online 23 January, 2019. Descarcări-2. Vizualizări-818
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2013 - 2

Particularităţi de reglare a status-ului apei plantelor cu diferite strategii morfogenetice de adaptare la secetă
Ştefîrţă Anastasia , Melenciuc Mihail , Buceaceaia Svetlana , Aluchi Nicolae
Institutul de Genetica şi Fiziologie a Plantelor
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele vieţii
Nr. 1(319) / 2013 / ISSN 1857-064X
Disponibil online 1 December, 2013. Descarcări-8. Vizualizări-786
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Posibilitati de utilizare a unor compusi ce contin tiouree pentru optimizarea starii fiziologice a plantelor
Ştefîrţă Anastasia1 , Bulhac Ion1 , Melenciuc Mihail1 , Buceaceaia Svetlana1 , Coropceanu Eduard2 , Rija Andrei2
1 Institutul de Genetica şi Fiziologie a Plantelor ,
2 Institutul de Chimie al AŞM
Biotehnologii avansate – realizări şi perspectiveSimpozionul ştiinţific naţional cu participare internaţională
Ediția III-a. 2013. Chișinău, Republica Moldova. .
Disponibil online 19 March, 2020. Descarcări-4. Vizualizări-647
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2012 - 3

Modificarea interrelatţiilor funcţionale dintre organele plantelor de Zea mays L. în condiţii de secetă
Ştefîrţă Anastasia , Melenciuc Mihail , Buceaceaia Svetlana , Brînză Lilia , Aluchi Nicolae
Institutul de Genetica şi Fiziologie a Plantelor
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele vieţii
Nr. 3(318) / 2012 / ISSN 1857-064X
Disponibil online 1 December, 2013. Descarcări-5. Vizualizări-952
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Particularităţi morfogenetice de adaptare la secetă a plantelor de Phaseolus.
Ştefîrţă Anastasia , Brînză Lilia , Melenciuc Mihail , Buceaceaia Svetlana
Institutul de Genetica şi Fiziologie a Plantelor
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele vieţii
Nr. 2(317) / 2012 / ISSN 1857-064X
Disponibil online 1 December, 2013. Descarcări-14. Vizualizări-1143
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Semnificaţia apei in coordonarea şi integrarea funcţiilor plantei in condiţii de secetă.
Ştefîrţă Anastasia
Institutul de Genetica şi Fiziologie a Plantelor
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele vieţii
Nr. 1(316) / 2012 / ISSN 1857-064X
Disponibil online 1 December, 2013. Descarcări-19. Vizualizări-810
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2011 - 6

Antrenarea enzimelor peroxidazice în protecţia antioxidativă a plantelorl în condiţii de secetă
Ştefîrţă Anastasia , Aluchi Nicolae , Melenciuc Mihail , Buceaceaia Svetlana
Institutul de Genetica şi Fiziologie a Plantelor
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele vieţii
Nr. 1(313) / 2011 / ISSN 1857-064X
Disponibil online 14 December, 2013. Descarcări-5. Vizualizări-932
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Compuşi coordinativi ai unor metale de tip 3D cu activitate biologică
Bulhac Ion1 , Ştefîrţă Anastasia2
1 Institutul de Chimie al AŞM,
2 Institutul de Genetica şi Fiziologie a Plantelor
Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”
Nr. 1(20) / 2011 / ISSN 1857-0461 / ISSNe 2587-3687
Disponibil online 15 December, 2013. Descarcări-22. Vizualizări-1040
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Effect of salicylic acid´s derivates on plant growth and productivity
Shtefyrtse Anastasia A. , Toma Simion , Barba Nicanor , Brînză Lilia , Robu Stephan V. , Melenciuc Mihail , Buceaceaia Svetlana
Institute of Genetics, Physiology and Plant Protection of the Moldovan Academy of Sciences
Lucrări Ştiinţifice. Seria Horticultură
Vol. 54, / 2011 / ISSN 1454-7376 / ISSNe 2069-8175
Disponibil online 19 October, 2023. Descarcări-0. Vizualizări-67
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Principii şi procedee de determinare a rezistenţei ecologice a plantelor
Jacotă Anatol , Toma Simion , Ştefîrţă Anastasia , Pojoga Vasile , Buceaceaia Svetlana , Aluchi Nicolae , Melenciuc Mihail
Institutul de Genetica şi Fiziologie a Plantelor
Genetica și fiziologia rezistenței plantelor
2011. . ISBN 978-9975-78-994-3.
Disponibil online 10 April, 2020. Descarcări-3. Vizualizări-478
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Relaţiile dintre oxidarea peroxidică a lipidelor, activitatea enzimelor antioxidative şi senescenţa ţesuturilor plantelor în condiţii de secetă
Ştefîrţă Anastasia , Aluchi Nicolae , Melenciuc Mihail , Buceaceaia Svetlana
Institutul de Genetică, Fiziologie şi Protecţie a Plantelor
Genetica și fiziologia rezistenței plantelor
2011. . ISBN 978-9975-78-994-3.
Disponibil online 10 April, 2020. Descarcări-3. Vizualizări-481
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Senescenţa la plantele expuse secetei-proces natural sau patologic
Ştefîrţă Anastasia , Melenciuc Mihail , Buceaceaia Svetlana
Institutul de Genetica şi Fiziologie a Plantelor
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele vieţii
Nr. 2(314) / 2011 / ISSN 1857-064X
Disponibil online 1 December, 2013. Descarcări-2. Vizualizări-854
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2010 - 1

Toleranţa la secetă şi oxidarea peroxidică a lipidelor în frunzele plantelor de Zea mays L
Ştefîrţă Anastasia , Aluchi Nicolae , Melenciuc Mihail , Buceaceaia Svetlana
Institutul de Genetica şi Fiziologie a Plantelor
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele vieţii
Nr. 3(312) / 2010 / ISSN 1857-064X
Disponibil online 7 December, 2013. Descarcări-8. Vizualizări-1040
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2009 - 1

Activitatea fermenţilor antioxidativi şi reacţia plantelor la secetă în perioadele critice
Ştefîrţă Anastasia
Institutul de Genetica şi Fiziologie a Plantelor
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele vieţii
Nr. 2(308) / 2009 / ISSN 1857-064X
Disponibil online 1 December, 2013. Descarcări-4. Vizualizări-797
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2008 - 3

Caracterul nespecific al reacţiei de răspuns a plantelor la acţiunea factorilor nefavorabili
Ştefîrţă Anastasia
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele vieţii
Nr. 2(305) / 2008 / ISSN 1857-064X
Disponibil online 1 December, 2013. Descarcări-8. Vizualizări-688
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Corelaţia activităţii unor enzime antioxidative şi status-ului apei frunzelor de Zea Mays L. în condiţii de secetă
Ştefîrţă Anastasia , Brînză Lilia
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele vieţii
Nr. 2(305) / 2008 / ISSN 1857-064X
Disponibil online 1 December, 2013. Descarcări-3. Vizualizări-860
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Presiunea hidrostatică şi superoxiddismutaza –inductori ai reacţiei nespecifice a plantelor la acţiunea secetei
Ştefîrţă Anastasia
Institutul de Genetica şi Fiziologie a Plantelor
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele vieţii
Nr. 3(306) / 2008 / ISSN 1857-064X
Disponibil online 16 December, 2013. Descarcări-4. Vizualizări-768
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 46 of 46