Plastia defectului capului cu epiploon: Revista literaturii şi raportare de caz clinic
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
442 16
Ultima descărcare din IBN:
2019-07-17 10:18
SM ISO690:2012
GHIDIRIM, Gheorghe; CALISTRU, Anatol; GAGAUZ, Ion; MIŞIN, Igor; ŞAPOVALOV, Igor; GLADUN, Vladislav; SMOLNIŢCHI, Roman; SMOLNIŢCHI, Roman. Plastia defectului capului cu epiploon: Revista literaturii şi raportare de caz clinic . In: Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe Medicale. 2009, nr. 2(21), pp. 83-86. ISSN 1857-0011.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF
BibTeX
DataCite
Dublin Core
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe Medicale
Numărul 2(21) / 2009 / ISSN 1857-0011

Plastia defectului capului cu epiploon: Revista literaturii şi raportare de caz clinic

Pag. 83-86

Ghidirim Gheorghe1, Calistru Anatol2, Gagauz Ion1, Mişin Igor1, Şapovalov Igor, Gladun Vladislav, Smolniţchi Roman, Smolniţchi Roman
 
1 Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“,
2 IMSP Institutul de Medicină Urgentă
 
Disponibil în IBN: 29 noiembrie 2013


Rezumat

La etapa actuală de dezvoltare a chirurgiei reconstructive şi plastice, una din cele mai de perspectivă metode de rezolvare a defectelor extinse este autotransplantarea microchirurgicală a diferitelor complexe de ţesuturi. Autotransplantarea microchirurgicală a ţesuturilor a pătruns rapid în chirurgia plastică şi a restrâns într-o măsură oarecare metodele tradiţionale de plastie a defectelor capului, devenind o treaptă calitativ superioară, în dezvoltarea chirurgiei reconstructive şi plastice.

At actual stage of plastic and reconstructive surgery development one of the most perspective methods of large defects treatment is a microsurgical autotransplantation of different tissue complexes. The microsurgical autotransplantation of tissues rapidly developed in plastic surgery and narrowed in someway the traditional plasty methods of the head defects, becoming a higher qualitative step in reconstructive and plastic surgery development.