Reforma sistemului de impozitare în contextul reformelor economice: aspectul teoretic
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
244 1
Ultima descărcare din IBN:
2021-01-14 11:23
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
519.86:336.225 (2)
Cercetări operaționale (OR) teorii şi metode matematice (138)
Venituri publice (325)
SM ISO690:2012
BODRUG, Svetlana. Reforma sistemului de impozitare în contextul reformelor economice: aspectul teoretic. In: Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe Exacte şi Economice). 2020, nr. 2(132), pp. 25-35. ISSN 1857-2073.
10.5281/zenodo.3978138
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe Exacte şi Economice)
Numărul 2(132) / 2020 / ISSN 1857-2073 /ISSNe 2345-1033

Reforma sistemului de impozitare în contextul reformelor economice: aspectul teoretic

Reform of the taxation system in the context of economic reforms: theoretical aspect

DOI: https://doi.org/10.5281/zenodo.3978138
CZU: 519.86:336.225

Pag. 25-35

Bodrug Svetlana
 
Universitatea de Stat din Moldova
 
Disponibil în IBN: 4 septembrie 2020


Rezumat

În articol se propune o tratare cibernetică a sistemului de impozitare al Republicii Moldova. Ideea constă în reducerea nivelului de polaritate între persoanele sărace și cele bogate prin introducerea unei noi metodologii de impozitare a ve-niturilor. În acest scop este identificată fragmentarea axei salariilor lunare și creat un algoritm pentru un sistem de mo-dele economico-matematice ale impozitării progresive.

The article proposes a cyber-treatment of the taxation system of the Republic of Moldova. The idea is to reduce the level of polarity between the POOR and the RICH by introducing a new income tax methodology. For this, the fragmentation of the monthly salary axis is identified and an algorithm is created for a system of economic-mathematical models of progressive taxation.

Cuvinte-cheie
utilitate, fragmentare, omogenizarea venitului, conexiune inversă, impozitare progresivă,

utility, fragmentation, income homogenization, reverse connection, progressive taxation