Tratamentul chirurgical minim invaziv în luxația acromioclaviculară
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
5 0
SM ISO690:2012
TULBURE, Vasile. Tratamentul chirurgical minim invaziv în luxația acromioclaviculară. In: Sănătate Publică, Economie şi Management în Medicină . 2012, nr. 3(42), pp. 71-72. ISSN 1729-8687.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF
BibTeX
DataCite
Dublin Core
Sănătate Publică, Economie şi Management în Medicină
Numărul 3(42) / 2012 / ISSN 1729-8687

Tratamentul chirurgical minim invaziv în luxația acromioclaviculară

Minimally invasive surgical treatment in acromioclavicular dislocation

Малоинвазивное хирургическое лечение лопаточно-ключичной дислокации


Pag. 71-72

Tulbure Vasile
 
Spitalul Clinic Republican de Traumatologie şi Ortopedie
 
Disponibil în IBN: 19 mai 2020


Rezumat

In recent years, literature draws attention to the restoration of the coraco-clavicular ligaments in acromioclavicular traumatism. The aim of the study was to offer surgical treatment methods, with plasty of coraco-clavicular ligaments with rezorbabile wires, which isanminimally invasive, short-term method generating a small number of postoperative complications.

В последние годы данные литературы обращают внимание на восстановление клювовидноключичной связки при травмы лопаточно-ключичного сустава. Целью данного исследования явилось предложение хирургического метода лечения, пластики клювовидно-ключичной связки с нерассасывающиесями нитями, которая является малоинвазивной, краткосрочной и с небольшим количеством послеоперационных осложнений.