Restabilizarea articulaţiei umărului prin procedeul Bristow-Latarjet modifi cat în luxaţiile recidivante de cap humeral
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
15 0
SM ISO690:2012
GORNEA, Filip; STARŢUN, Vasile; CHIRILĂ, Vitalie; UNCUŢA, Cristina; DMITRIENCO, Victor; UNGUREAN, T.. Restabilizarea articulaţiei umărului prin procedeul Bristow-Latarjet modifi cat în luxaţiile recidivante de cap humeral. In: Sănătate Publică, Economie şi Management în Medicină . 2012, nr. 3(42), pp. 73-76. ISSN 1729-8687.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF
BibTeX
DataCite
Dublin Core
Sănătate Publică, Economie şi Management în Medicină
Numărul 3(42) / 2012 / ISSN 1729-8687

Restabilizarea articulaţiei umărului prin procedeul Bristow-Latarjet modifi cat în luxaţiile recidivante de cap humeral

Restabilization of shoulder joint using modified Bristow-Latarjet procedure in recurrent dislocation of humeral head

Восстановление стабильности плечевого сустава по модернизированной методике Бристов-Латаржет при привычном вывихе плеча


Pag. 73-76

Gornea Filip1, Starţun Vasile2, Chirilă Vitalie1, Uncuţa Cristina2, Dmitrienco Victor2, Ungurean T.3
 
1 Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“,
2 Spitalul Clinic Republican de Traumatologie şi Ortopedie,
3 IMSP Institutul de Medicină Urgentă
 
Disponibil în IBN: 19 mai 2020


Rezumat

Modification of Bristow-Latarjet procedure using whole scapular coracoid process on muscle stem placed and fi xed apical at the anterior - inferior edge of the glena, as a continuation of it, allowed in all 26 cases to re-stabilisation of humeral head in joint, without repeated dislocations with functional reabilitation in the most of cases (n=23).

Модификация методики БристовЛатаржет, с использованием всего клювовидного отростка лопатки на мышечной ножке у его верхушке, установленного у передне-нижнего края суставной впадины лопатки и фиксированного 1-2 винтами (иногда дополненные и спицами) обеспечивали во всех 26 случаях восстановление стабильности плечевого сустава и полную функциональную реабилитацию (n = 23).