Nicolae Testemiţanu – personalitate notorie în învăţământul şi ştiinţa medicală, în ocrotirea sănătăţii
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
31 0
SM ISO690:2012
TINTIUC, Dumitru; GROSSU, Iulian. Nicolae Testemiţanu – personalitate notorie în învăţământul şi ştiinţa medicală, în ocrotirea sănătăţii . In: Sănătate Publică, Economie şi Management în Medicină . 2012, nr. 3(42), pp. 7-9. ISSN 1729-8687.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF
BibTeX
DataCite
Dublin Core
Sănătate Publică, Economie şi Management în Medicină
Numărul 3(42) / 2012 / ISSN 1729-8687

Nicolae Testemiţanu – personalitate notorie în învăţământul şi ştiinţa medicală, în ocrotirea sănătăţii


Pag. 7-9

Tintiuc Dumitru, Grossu Iulian
 
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
 
Disponibil în IBN: 19 mai 2020


Rezumat

The life and activity of Nicolae Testemitanu, who was one of the famous specialists in the fi eld of the Social Medicine and Public Health Organization, who passed on his way all stages, beginning as an ordinary doctor and got to the top of Public Health Organization activity, is remaining till nowadays insufficiently known. In this article authors have emphasized the importance of some historicomedical and chronologicaldocument studies which could bring to light some unknown values of Moldavian Country

Долгий и нелёгкий путь Николая Тестемицану – талантливого ученого и педагога, незаурядной личности и блестящего организатора здравоохранения – от простого человека до вершин человеческого гения, продолжает оставаться недостаточно изученным. Авторы обращают внимание читателей на необходимость проведения исторических хроникодокументальных исследований, которые раскрыли бы неиссякаемые возможности отечественных медицинских школ и обширные исто

Cuvinte-cheie
scientist, teacher, rector, Minister of Health, history, stages of life and activity,

ученый, педагог, ректор, министр здравоохранения, история, этапы жизни и деятельности