IBN
    

    
  


    
Închide

Afiliat la Universitatea Agrară de Stat din Moldova

2018 - 2

Analiza achitării impozitului pe venit în rate – o strategie nechibzuită ce impune presiuni asupra consolidării fiscale a mediului de afaceri
Vacarciuc Mihaela , Colesnic Mariana , Mocanu Natalia
Международный конкурс студенческих научно-исследовательских работ по экономике
Том II. 2018. Комрат, Республика Молдова. Научно-исследовательский Центр «Прогресс» при Комратском госудаврственном университете. 43-48.
Disponibil online 19 November, 2019
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Estimarea portofoliului de credite al BC „Moldova - Agroindbank” SA în condiţiile actuale
Zgarbur Iuliana , Colesnic Mariana , Mocanu Natalia
Международный конкурс студенческих научно-исследовательских работ по экономике
Том II. 2018. Комрат, Республика Молдова. Научно-исследовательский Центр «Прогресс» при Комратском госудаврственном университете. 48-55.
Disponibil online 19 November, 2019
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2017 - 1

Studiul aspectelor opţiunilor de eficientizare a activității intreprinderilor mici și mijlocii din Polonia prin prisma obstacolelor ce intervin in dezvoltarea acestora
Colesnic Mariana
Teoria şi practica administrării publice
2017. Chișinău, Republica Moldova. S.C. „Elan Poligraf” S.R.L.. 444-448.
Disponibil online 4 January, 2018
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2015 - 2

Implicațiile T.V.A. asupra performanțelor sectorului agrar
Mocanu Natalia , Colesnic Mariana
Buletinul ştiinţific al Universităţii de Stat ”Bogdan Petriceicu Hasdeu” din Cahul, Seria ”Științe economice”
Nr. 1(13) / 2015 / ISSN 1875-2723
Disponibil online 2 October, 2015
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Controlul fiscal - un obiectiv al autorităţilor fiscale în contracararea evaziunii fiscale
Mocanu Natalia , Colesnic Mariana
Potenţialul de finanţare al pieţei financiare nebancare şi perspectivele dezvoltării acesteia
2015. Chişinău. Tipografia "Ericon". 194-198.
Disponibil online 27 March, 2023
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2014 - 1

Conceptul şi particularităţile de formare a mecanismului de impozitare în sectorul agrar din Republica Moldova
Mocanu Natalia , Colesnic Mariana
Buletinul ştiinţific al Universităţii de Stat ”Bogdan Petriceicu Hasdeu” din Cahul, Seria ”Științe economice”
Nr. 1(11) / 2014 / ISSN 1875-2723
Disponibil online 6 October, 2015
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2013 - 1

Impozitele indirecte – pîrghie de influenţare a activităţii agenţilor economici şi de creştere economică a Republicii Moldova
Colesnic Mariana
Economie Lucrări ştiinţifice
Vol.37. 2013. Chișinău, Republica Moldova. Centrul editorial UASM. 311-314.
Disponibil online 13 April, 2020
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2012 - 2

Efectele introducerii cotei zero la impozitul pe venitul din activitatea de întreprinzător – o analiză după patru ani
Colesnic Mariana
Economie Lucrări ştiinţifice
Vol.31. 2012. Chişinău. . 476-479.
Disponibil online 13 April, 2020
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Direcţii de dezvoltare a agriculturii în perspectivă şi particularităţile diminuării crizei economice în agricultură
Colesnic Mariana , Mocanu Natalia
Buletinul ştiinţific al Universităţii de Stat ”Bogdan Petriceicu Hasdeu” din Cahul, Seria ”Științe economice”
Nr. 1(7) / 2012 / ISSN 1875-2723
Disponibil online 8 October, 2015
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 

1-9 of 9