IBN
Închide
Colesnic Mariana
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani

Articole în reviste din RM - 4. Publicaţii la conferinţe din RM - 6.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012
DOC
ISO 690:2012Clasificate
  • 3.2.Articole în alte reviste din RM - 4
  • 5. Publicaţii la manifestări din RM
  • 5.3.Publicații la alte manifestări din RM - 6

2018 - 2

Analiza achitării impozitului pe venit în rate – o strategie nechibzuită ce impune presiuni asupra consolidării fiscale a mediului de afaceri
Vacarciuc Mihaela , Colesnic Mariana , Mocanu Natalia
Universitatea Agrară de Stat din Moldova
Международный конкурс студенческих научно-исследовательских работ по экономике
Том II. 2018. Комрат, Республика Молдова. .
Disponibil online 19 November, 2019. Descarcări-6. Vizualizări-635
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Estimarea portofoliului de credite al BC „Moldova - Agroindbank” SA în condiţiile actuale
Zgarbur Iuliana , Colesnic Mariana , Mocanu Natalia
Universitatea Agrară de Stat din Moldova
Международный конкурс студенческих научно-исследовательских работ по экономике
Том II. 2018. Комрат, Республика Молдова. .
Disponibil online 19 November, 2019. Descarcări-6. Vizualizări-477
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2017 - 1

Studiul aspectelor opţiunilor de eficientizare a activității intreprinderilor mici și mijlocii din Polonia prin prisma obstacolelor ce intervin in dezvoltarea acestora
Colesnic Mariana
Universitatea Agrară de Stat din Moldova
Teoria şi practica administrării publice
2017. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3019-6-1.
Disponibil online 4 January, 2018. Descarcări-3. Vizualizări-481
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2015 - 2

Controlul fiscal - un obiectiv al autorităţilor fiscale în contracararea evaziunii fiscale
Mocanu Natalia , Colesnic Mariana
Universitatea Agrară de Stat din Moldova
Potenţialul de finanţare al pieţei financiare nebancare şi perspectivele dezvoltării acesteia
2015. Chişinău. ISBN 978-9975-3018-4-8.
Disponibil online 27 March, 2023. Descarcări-11. Vizualizări-122
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Implicațiile T.V.A. asupra performanțelor sectorului agrar
Mocanu Natalia , Colesnic Mariana
Universitatea Agrară de Stat din Moldova
Buletinul ştiinţific al Universităţii de Stat ”Bogdan Petriceicu Hasdeu” din Cahul, Seria ”Științe economice”
Nr. 1(13) / 2015 / ISSN 1875-2723
Disponibil online 2 October, 2015. Descarcări-3. Vizualizări-696
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2014 - 2

Analiza formării şi derulării mecanismului de impozitare în sectorul agrar din Republica Moldova
Colesnic Mariana , Mocanu Natalia
Universitatea Academiei de Ştiinţe a Moldovei
Analele Institutului Naţional de Cercetări Economice
Nr. 2 / 2014 / ISSN 1857-3630 / ISSNe 1857-3630
Disponibil online 28 April, 2015. Descarcări-11. Vizualizări-734
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Conceptul şi particularităţile de formare a mecanismului de impozitare în sectorul agrar din Republica Moldova
Mocanu Natalia , Colesnic Mariana
Universitatea Agrară de Stat din Moldova
Buletinul ştiinţific al Universităţii de Stat ”Bogdan Petriceicu Hasdeu” din Cahul, Seria ”Științe economice”
Nr. 1(11) / 2014 / ISSN 1875-2723
Disponibil online 6 October, 2015. Descarcări-8. Vizualizări-688
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2013 - 1

Impozitele indirecte – pîrghie de influenţare a activităţii agenţilor economici şi de creştere economică a Republicii Moldova
Colesnic Mariana
Universitatea Agrară de Stat din Moldova
Economie Lucrări ştiinţifice
Vol.37. 2013. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-64-252-1.
Disponibil online 13 April, 2020. Descarcări-33. Vizualizări-507
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2012 - 2

Direcţii de dezvoltare a agriculturii în perspectivă şi particularităţile diminuării crizei economice în agricultură
Colesnic Mariana , Mocanu Natalia
Universitatea Agrară de Stat din Moldova
Buletinul ştiinţific al Universităţii de Stat ”Bogdan Petriceicu Hasdeu” din Cahul, Seria ”Științe economice”
Nr. 1(7) / 2012 / ISSN 1875-2723
Disponibil online 8 October, 2015. Descarcări-7. Vizualizări-742
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Efectele introducerii cotei zero la impozitul pe venitul din activitatea de întreprinzător – o analiză după patru ani
Colesnic Mariana
Universitatea Agrară de Stat din Moldova
Economie Lucrări ştiinţifice
Vol.31. 2012. Chişinău. ISBN 978-9975-64-235-4.
Disponibil online 13 April, 2020. Descarcări-7. Vizualizări-438
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 10 of 10