IBN
Închide
Rabacu Dina
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani
Proiecte(0)

Publicaţii la conferinţe din RM - 2.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012
  • 5. Publicaţii la manifestări din RM
  • 5.1.Publicații la manifestări științifice din RM (incluse în Registrele manifestărilor științifice aprobate de către ANACEC) - 1
  • 5.3.Publicații la alte manifestări din RM - 1

2021 - 1

Aspecte de formare a abilităților de asigurare a calității vieții la disciplina „dezvoltarea personală” în clasele primare
Saranciuc-Gordea Liliana1 , Rabacu Dina2
1 Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău,
2 Liceul Teoretic „Onisifor Ghibu”, mun. Chişinău
Dezvoltarea personală și integrarea socială a actorilor educaționali
2021. Chişinău. ISBN 978-9975-46-570-0..
Disponibil online 19 April, 2022. Descarcări-2. Vizualizări-124
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2014 - 1

Formarea atitudinilor şi comportamentelor responsabile ale elevilor claselor primare în cadrul orelor de dirigenţie
Saranciuc-Gordea Liliana , Rabacu Dina
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Eficientizarea învăţământului – vector al politicilor educaţionale moderneconferinţă ştiinţifică internaţională
Partea 1-a. . 2014. Chişinău. ISBN 978-9975-48-066-6.
Disponibil online 26 February, 2020. Descarcări-10. Vizualizări-346
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 2 of 2