IBN
Închide
Banu-Dandiş Felicia
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani

Articole în reviste din RM - 3. Publicaţii la conferinţe din RM - 6.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012
DOC
ISO 690:2012Clasificate
  • 3. Articole în reviste din RM
  • 3.1. Articole în reviste științifice din RM (perioada în care au avut categorie de clasificare + 2 numere până la aprobarea statutului de publicație științifică)
  • 3.1.3.Articole în reviste de cat. B - 2
  • 3.1.5.Articole în reviste științifice din RM (până în 2009) - 1
  • 5. Publicaţii la manifestări din RM
  • 5.3.Publicații la alte manifestări din RM - 6

2022 - 1

The development of phrasal verbs in British and American English
Banu-Dandiş Felicia
Comrat State University
Traducerea – act creativ: între știință și artă in honorem Ludmila ZBANȚ, profesor universitar, doctor habilitat cu ocazia aniversării a 65-a de la naștere
2022. Chişinău. ISBN 978-9975-159-37-1.
Disponibil online 26 January, 2023. Descarcări-4. Vizualizări-162
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2021 - 1

Particularități semantice ale unităților frazeologice cu componente zoonime în limba engleză
Banu-Dandiş Felicia
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Philologia
Nr. 1(313) / 2021 / ISSN 1857-4300 / ISSNe 2587-3717
Disponibil online 9 April, 2021. Descarcări-18. Vizualizări-294
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2020 - 2

Particularităţi structurale ale unităţilor frazeologice cu componente zoonime în limba engleză
Banu-Dandiş Felicia
Universitatea de Stat „Bogdan Petriceicu Hasdeu“, Cahul
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe Umanistice)
Nr. 10(140) / 2020 / ISSN 1811-2668 / ISSNe 2345-1009
Disponibil online 2 February, 2021. Descarcări-48. Vizualizări-560
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Căile şi sursele de provinienţă a unităţilor frazeologice cu componente zoonime în limba engleză
Banu-Dandiş Felicia
Universitatea de Stat din Comrat
Ştiinţă, educaţie, cultură
Vol.2. 2020. Comrat, Republica Moldova. ISBN 978-9975-83-092-8.
Disponibil online 17 August, 2020. Descarcări-15. Vizualizări-292
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2017 - 1

Viziuni asupra frazeologiei ca disciplina lingvistică
Banu-Dandiş Felicia
Universitatea de Stat din Comrat
Știință, educație, cultură
Vol.2. 2017. Comrat. ISBN 978-9975-83-041-6.
Disponibil online 7 March, 2019. Descarcări-49. Vizualizări-933
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2009 - 1

Căile şi sursele apariţiei unităţilor frazeologice în limba engleză
Banu-Dandiş Felicia
Universitatea de Stat „Bogdan Petriceicu Hasdeu“, Cahul
Totalizarea activităţii de cercetare a cadrelor didactice
Vol.1. 2009. Cahul. ISBN 978-9975-914-16-1.
Disponibil online 29 March, 2022. Descarcări-1. Vizualizări-187
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2008 - 2

Emotion and emotion-laden words in the bilingual lexicon
Banu-Dandiş Felicia
Universitatea de Stat „Bogdan Petriceicu Hasdeu“, Cahul
Analele Ştiinţifice ale Universităţii de Stat ”Bogdan Petriceicu Hasdeu” din Cahul
Nr. 4 / 2008 / ISSN 1875-2170
Disponibil online 29 December, 2014. Descarcări-14. Vizualizări-639
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Influenţa limbii engleze asupra limbii române
Banu-Dandiş Felicia
Universitatea de Stat „Bogdan Petriceicu Hasdeu“, Cahul
Totalizarea activităţii de cercetare a cadrelor didactice
Vol.1. 2008. Cahul. ISBN 978-9975-9683-5-5.
Disponibil online 8 April, 2021. Descarcări-37. Vizualizări-268
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2007 - 1

Phraseology as a language of culture: its role in the representation of a collective mentality
Banu-Dandiş Felicia
Universitatea de Stat „Bogdan Petriceicu Hasdeu“, Cahul
Totalizarea activităţii de cercetare a cadrelor didacticeSecţia Istorie şi Limbi Moderne
Vol.2. 2007. Cahul. ISBN 978-9975-9579-6-0.
Disponibil online 21 October, 2021. Descarcări-3. Vizualizări-466
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 9 of 9