IBN
Close
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWZ
ЗСЭ

Despre revistă
Cautare
Domenii de acreditare
Domenii ştiinţifice
Acces la textul integral
Anul fondării  2000
Fondatori
Universitatea de Stat din Moldova
Universitatea de Studii Politice şi Economice Europene „Constantin Stere”
Uniunea Juriştilor din Moldova
Universitatea Americană din Moldova
Tirajul revistei   1000
Vizibilitate internațională >
Caracteristica articolelor >
Limba de publicare >
Ultima descărcare din IBN:
2020-02-28 10:29
Colegiul de redacţie >
Vizibilitatea autorilor >

Numere înregistrate

  2020  (2 din 12)29
  2019  (4 din 12)52
  2018  (4 din 12)69
  2017  (12 din 12)122
  2016  (12 din 12)143
  2015  (12 din 12)161
  2014  (12 din 12)184
  2013  (12 din 12)167
  2012  (12 din 12)160
  2011  (10 din 12)166
  2010  (9 din 12)130
  2009  (10 din 12)183
imagine

pISSN: 1811-0770
Revista Naţională de Drept
Categoria:
  • B (2019.12.06-2023.12.06)
  • C (2013.06.27-2017.06.27)
  • C (2009.04.30-2013.06.26)

Strategia dezvoltării statului şi dreptului Republicii Moldova în contextul integrării europene.


În ajutorul Colegiului de redacție în procedura de evaluare a revistei.
Notă: Descărcați formularele și completați cu datele lipsă.
Disponibil în IBN pentru perioada:
2009 - 2020
Clasificate
ÎnregistrateAccesateDescărcateCZUJELDOI
Articole1566597937140475591128
Volume111734022304
Total167767133916351

Vizualizări   722Descărcări   9

Conţinutul numărului de revistă

Expunere de motive vizând proiectul unei noi hotărâri explicative a plenului curţii supreme de justiţie dedicate practicii judiciare în cauzele referitoare la infracţiunile privind viaţa sexuală (Partea II) 2-14
Brînză Sergiu
L’application de la Convention européenne des droits de l’homme parle juge Moldave 15-19
Bînzaru Lucia, Avornic Gheorghe
Integrarea Europeană a Republicii Moldova prin prisma reglementărilor vamale naţionale 20-26
Cîrnaţ Teodor, Erhan Ianuş
Coruperea pasivă ca formă de manifestare a corupţiei 27-29
Ţurcan Ion, Brînză Sergiu
Tipologii de delicate fiscal şi răspunderea juridică pentru acestea 30-41
Berliba Viorel
Infracţiunea de trafic de finiţe umane (art.165 C.pen. RM): Obiectul juridic, obiectul material, victima 42-55
Tănase Alexandru
Practica examinării litigiilor civile privind compensarea daunelor morale în transportul aerian de pasageri 56-62
Slutu Nicolae, Mihalache Iurie
Actul normativ-juridic – principalul izvor al sistemului de drept Romano-German 63-70
Poalelungi Oleg, Poalelungi Parascovia, Aramă Elena
Dimensiuni conceptuale privind consimţământul victimei în dreptul penal substanţial 71-75
Ionuş Raluca-Gabriela, Botnaru Stela
Privire asupra constituţiei americane şi a celei europene 76-81
Dobrea Antonel-Marius, Cuşnir Valerii
Respectarea autonomiei de voinţă a părţilor la încheierea contractelor deconsum 82-85
Plotnic Olesea, Cojocaru Violeta
Reglementarea juridică a protecţiei concurenţei prin prisma politicii penale a statului 86-98
Timofei Sorin, Brînză Sergiu
Acţiunea adiacentă în cadrul faptei prejudiciabile de escrocherie(Partea I) 99-106
Botezatu Igor, Brînză Sergiu
Particularităţile răspunderii juridice pentru prostituţie în legislaţia Republicii Moldova 107-117
Oancea Iurie, Gladchi Gheorghe
Fabricarea invenţiei protejate ca modalitate alternativăde manifestare a infracţiunii privind încălcarea dreptului exclusiv al titularului asupra obiectelor de proprietate industrială 118-123
Iustin Viorel, Botnaru Stela
Controlul judiciar– Garanţie fundamentală a legalităţii în statul de drept 124-126
Railean Petru, Costachi Gheorghe
Proprietatea periodică – Element definitoriu al contractului de time-sharing 127-135
Sviderscaia Aliona, Pulbere Dumitru
Percheziţia corporală 136-137
Cobăneanu Sergiu, Cobăneanu Sergiu
Obiectul juridic al infracţiunii de corupere pasivă 138-140
Ţurcan Ion, Brînză Sergiu
Вопросы правового оборота недвижимости впроекции рассматриваемых судом споров 141-156
Shuleiko Elena