Actele de vorbire ‒ resurse de exprimare contextuală a politeții
Close
Articolul precedent
Articolul urmator
393 7
Ultima descărcare din IBN:
2021-06-18 15:01
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
811.135.1'27 (51)
Balkan Romance / Balkan Romanic languages (1065)
SM ISO690:2012
CONSTANTINOVICI, Elena. Actele de vorbire ‒ resurse de exprimare contextuală a politeții. In: Filologia modernă: realizări şi perspective în context european Moştenire, Influenţă, Continuitate. Ediţia 12, 6 decembrie 2018, Chişinău. Chişinău: "Tipocart Print" SRL, 2019, pp. 60-64. ISBN 978-9975-3289-0-6.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Filologia modernă: realizări şi perspective în context european
Ediţia 12, 2019
Colocviul "Filologia modernă: realizări şi perspective în context european"
Chişinău, Moldova, 6 decembrie 2018

Actele de vorbire ‒ resurse de exprimare contextuală a politeții


CZU: 811.135.1'27
Pag. 60-64

Constantinovici Elena
 
Institutul de Filologie Română „Bogdan Petriceicu-Hasdeu”
 
Disponibil în IBN: 20 august 2019


Rezumat

Articolul tratează problematica exprimării politeții în limba română prin mijloace pragmatice. Se subliniază faptul că pragmatica orientează cercetarea politeții către componenta acțională și cea interacțională a comunicării, oferind un câmp vast pentru investigații. Constituind un paragraf dintr-o lucrare în curs de elaborare, materialul de față trece în revistă realizările curente în acest domeniu și se axează pe ilustrarea exprimării contextuale a politeții prin intermediul invitației, act de vorbire directiv. Sunt identificate câteva strategii de accentuare sau diminuare a caracterului amenințător al actelor de vorbire directive. Astfel, prin intermediul politeții, locutorul manifestă nu doar protejarea propriei persoane, ci și grija față de binele interlocutorului.

Cuvinte-cheie
politeţe, act de vorbire, situație, context, mijloace lingvistice de exprimare a politeții

Google Scholar Export

<meta name="citation_title" content="<p>Actele de vorbire ‒ resurse de exprimare contextuală a politeții</p>">
<meta name="citation_author" content="Constantinovici Elena">
<meta name="citation_publication_date" content="2019">
<meta name="citation_collection_title" content="Filologia modernă: realizări şi perspective în context european">
<meta name="citation_volume" content="Ediţia 12">
<meta name="citation_firstpage" content="60">
<meta name="citation_lastpage" content="64">
<meta name="citation_pdf_url" content="https://ibn.idsi.md/sites/default/files/imag_file/60-64_7.pdf">