Actele de vorbire ‒ resurse de exprimare contextuală a politeții
Close
Articolul precedent
Articolul urmator
392 7
Ultima descărcare din IBN:
2021-06-18 15:01
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
811.135.1'27 (51)
Balkan Romance / Balkan Romanic languages (1065)
SM ISO690:2012
CONSTANTINOVICI, Elena. Actele de vorbire ‒ resurse de exprimare contextuală a politeții. In: Filologia modernă: realizări şi perspective în context european Moştenire, Influenţă, Continuitate. Ediţia 12, 6 decembrie 2018, Chişinău. Chişinău: "Tipocart Print" SRL, 2019, pp. 60-64. ISBN 978-9975-3289-0-6.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Filologia modernă: realizări şi perspective în context european
Ediţia 12, 2019
Colocviul "Filologia modernă: realizări şi perspective în context european"
Chişinău, Moldova, 6 decembrie 2018

Actele de vorbire ‒ resurse de exprimare contextuală a politeții


CZU: 811.135.1'27
Pag. 60-64

Constantinovici Elena
 
Institutul de Filologie Română „Bogdan Petriceicu-Hasdeu”
 
Disponibil în IBN: 20 august 2019


Rezumat

Articolul tratează problematica exprimării politeții în limba română prin mijloace pragmatice. Se subliniază faptul că pragmatica orientează cercetarea politeții către componenta acțională și cea interacțională a comunicării, oferind un câmp vast pentru investigații. Constituind un paragraf dintr-o lucrare în curs de elaborare, materialul de față trece în revistă realizările curente în acest domeniu și se axează pe ilustrarea exprimării contextuale a politeții prin intermediul invitației, act de vorbire directiv. Sunt identificate câteva strategii de accentuare sau diminuare a caracterului amenințător al actelor de vorbire directive. Astfel, prin intermediul politeții, locutorul manifestă nu doar protejarea propriei persoane, ci și grija față de binele interlocutorului.

Cuvinte-cheie
politeţe, act de vorbire, situație, context, mijloace lingvistice de exprimare a politeții

Dublin Core Export

<?xml version='1.0' encoding='utf-8'?>
<oai_dc:dc xmlns:dc='http://purl.org/dc/elements/1.1/' xmlns:oai_dc='http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc/' xmlns:xsi='http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance' xsi:schemaLocation='http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc/ http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc.xsd'>
<dc:creator>Constantinovici, E.N.</dc:creator>
<dc:date>2019</dc:date>
<dc:description xml:lang='ro'><p>Articolul tratează problematica exprimării politeții &icirc;n limba rom&acirc;nă prin mijloace pragmatice. Se subliniază faptul că pragmatica orientează cercetarea politeții către componenta acțională și cea interacțională a comunicării, oferind un c&acirc;mp vast pentru investigații. Constituind un paragraf dintr-o lucrare &icirc;n curs de elaborare, materialul de față trece &icirc;n revistă realizările curente &icirc;n acest domeniu și se axează pe ilustrarea exprimării contextuale a politeții prin intermediul invitației, act de vorbire directiv. Sunt identificate c&acirc;teva strategii de accentuare sau diminuare a caracterului amenințător al actelor de vorbire directive. Astfel, prin intermediul politeții, locutorul manifestă nu doar protejarea propriei persoane, ci și grija față de binele interlocutorului.</p></dc:description>
<dc:source>Filologia modernă: realizări şi perspective în context european (Ediţia 12) 60-64</dc:source>
<dc:subject>politeţe</dc:subject>
<dc:subject>act de vorbire</dc:subject>
<dc:subject>situație</dc:subject>
<dc:subject>context</dc:subject>
<dc:subject>mijloace
lingvistice de exprimare a politeții</dc:subject>
<dc:title><p>Actele de vorbire ‒ resurse de exprimare contextuală a politeții</p></dc:title>
<dc:type>info:eu-repo/semantics/article</dc:type>
</oai_dc:dc>