Recuperări ale iubirii creștinești în literatura contemporană
Close
Articolul precedent
Articolul urmator
355 10
Ultima descărcare din IBN:
2021-03-03 20:50
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
821.135.1.09 (435)
Literature of Balkan Romance / Romanic languages (1505)
SM ISO690:2012
CORCINSCHI, Nina. Recuperări ale iubirii creștinești în literatura contemporană. In: Filologia modernă: realizări şi perspective în context european Moştenire, Influenţă, Continuitate. Ediţia 12, 6 decembrie 2018, Chişinău. Chişinău: "Tipocart Print" SRL, 2019, pp. 65-69. ISBN 978-9975-3289-0-6.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Filologia modernă: realizări şi perspective în context european
Ediţia 12, 2019
Colocviul "Filologia modernă: realizări şi perspective în context european"
Chişinău, Moldova, 6 decembrie 2018

Recuperări ale iubirii creștinești în literatura contemporană


CZU: 821.135.1.09
Pag. 65-69

Corcinschi Nina
 
Institutul de Filologie Română „Bogdan Petriceicu-Hasdeu”
 
Disponibil în IBN: 20 august 2019


Rezumat

Romanul românesc din ultimele decenii tinde să expulzeze tema iubirii (ca trăire afectivă nemijlocită), prin situarea ei într-un regim metaliterar, de dialog cu memoria genului. Cercetând modul în care a evoluat imaginarul amoros în literatura europeană, ajungem la concluzia că forma cea mai impactantă cultural a fost erotologia iubirii-pasiune. Iubirea-agape, cea a conjugalității în acord cu morala creștină, a fost puțin frecventată de scriitori, servind cel mai adesea drept rampă de acces la iubirea-eretică. Nicolae Dabija este printre puținii scriitori contemporani care mai abordează tema dragostei, prin racordare la tradiția discursului amoros. Scriitorul încearcă o conciliere a mitului iubirii-pasiune cu iubirea creștinească, sacrificială, care se împlinește prin căsătorie. În Romanul temă pentru acasă, elementele mitologice ale iubirii-pasiune se conjugă cu cele ale iubirii-agape, pentru a se aminti lumii postmoderne că iubirea este darul existențial cel mai prețios.

Cuvinte-cheie
iubirea-pasiune, iubirea-agape, mit, conjugalitate, sacrificiu