IBN
Close
............................................................................................................................................................................................................................
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
АБВГДЖЗИКЛМНОПРСТУФХЦЧЮЯ
............................................................................................................................................................................................................................
Institutul de Filologie Română „Bogdan Petriceicu-Hasdeu”
WolrdCatEU Research participant IDISNIWikipediaGoogleScholarWikiDataGoogleScholarORCID
Distribuirea autorilor în funcție de sex Distribuirea autorilor în funcție de sex
Alte informatii


Reviste/manifestări ştiinţifice110
Publicații ale autorilor în alte reviste/culegeri ale manifestărilor științifice12/15552/119
Dinamica articolelor pe ani / CZU / DOI 661
550 publicatii cu CZU (83.2%)
271 publicatii cu DOI (41%)
Dinamica publicării și indexării în IBN
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Autori unici pe ani
Numărul de articole descărcate pe ani
Numărul de articole accesate pe ani
Colaborarea cu organizaţii din alte ţări
Identificatori 69 ORCID (78.4%),
41 Google Scholar ID (46.6%),
7 Scopus Author ID (8%)
Brevete Tabel(1)
H-index autori
Proiecte Tabel(3)
Monografii Tabel(1)
Lista publicaţiilor - 661. Descărcări - 8540. Vizualizări - 399739.
Articole în reviste din RM - 329. Publicaţii la conferinţe din RM - 262. Publicaţii peste hotare - 70.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012
DOC
ISO 690:2012Clasificate
 • 3. Articole în reviste din RM
 • 3.1. Articole în reviste științifice din RM (perioada în care au avut categorie de clasificare + 2 numere până la aprobarea statutului de publicație științifică)
 • 3.1.1.Articole în reviste de cat. A - 4
 • 3.1.2.Articole în reviste de cat. B+ - 3
 • 3.1.3.Articole în reviste de cat. B - 159
 • 3.1.4.Articole în reviste de cat. C - 56
 • 3.2.Articole în alte reviste din RM - 107
 • 4. Articole în reviste de peste hotare
 • 4.2.Articole în reviste din Scopus - 3
 • 4.3.Articole în alte reviste științifice de peste hotare - 27
 • 5. Publicaţii la manifestări din RM
 • 5.1.Publicații la manifestări științifice din RM (incluse în Registrele manifestărilor științifice aprobate de către ANACEC) - 96
 • 5.2.Teze / rezumate în culegerile manifestărilor din RM (incluse în Registrele manifestărilor științifice aprobate de către ANACEC) - 11
 • 5.3.Publicații la alte manifestări din RM - 147
 • 5.4.Teze / rezumate în culegerile de la alte manifestări din RM - 8
 • 6. Publicații la manifestări științifice de peste hotare
 • 6.3.Alte publicații la manifestări științifice de peste hotare - 40

2023 - 27

„Arhiva fonogramică a graiului popular” de la Chișinău în context general românesc și european
Popovschi Liliana
Lecturi in memoriam acad. Silviu Berejan
Ediția 6. 2023. Chişinău. Centrul Editorial-Poligrafic al USM. 38-46.
Disponibil online 12 July, 2023. Descarcări-5. Vizualizări-385
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
„Cultura anulării” în viaţa academică occidentală
Plămădeală Ion
Lecturi in memoriam acad. Silviu Berejan
Ediția 6. 2023. Chişinău. Centrul Editorial-Poligrafic al USM. 121-131.
Disponibil online 12 July, 2023. Descarcări-32. Vizualizări-446
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Amorul mitic și metaforele „tocite”
Mincu Eugenia , Macovei Dorina , Rotari Natalia , Negru Cristina
Lecturi in memoriam acad. Silviu Berejan
Ediția 6. 2023. Chişinău. Centrul Editorial-Poligrafic al USM. 78-87.
Disponibil online 12 July, 2023. Descarcări-4. Vizualizări-337
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Antroponime colorate: nume de familie în „alb”
Răileanu Viorica
Lecturi in memoriam acad. Silviu Berejan
Ediția 6. 2023. Chişinău. Centrul Editorial-Poligrafic al USM. 88-95.
Disponibil online 12 July, 2023. Descarcări-7. Vizualizări-258
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Autointerpretarea ca strategie conversațională
Cosmescu Alexandru
Lecturi in memoriam acad. Silviu Berejan
Ediția 6. 2023. Chişinău. Centrul Editorial-Poligrafic al USM. 47-54.
Disponibil online 12 July, 2023. Descarcări-10. Vizualizări-238
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Contribuția acad. Silviu Berejan la dezvoltarea semasiologiei moderne
Bahnaru Vasile
Lecturi in memoriam acad. Silviu Berejan
Ediția 6. 2023. Chişinău. Centrul Editorial-Poligrafic al USM. 63-77.
Disponibil online 12 July, 2023. Descarcări-10. Vizualizări-233
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
De ce limba exemplară din uzul oficial al Republicii Moldova nu poate fi numită moldovenească?
Berejan Silviu
Limba Română
Nr. 3-4(281-282) / 2023 / ISSN 0235-9111
Disponibil online 19 May, 2023. Descarcări-1. Vizualizări-300
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Dialog folcloric româno-ucrainean în perioada 1954-1985: hermeneutica receptării
Apetri Dumitru
Lecturi in memoriam acad. Silviu Berejan
Ediția 6. 2023. Chişinău. Centrul Editorial-Poligrafic al USM. 170-175.
Disponibil online 12 July, 2023. Descarcări-4. Vizualizări-232
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Dimensiunile sacre ale conștiinței po(i)etice
Gherman Oxana
Lecturi in memoriam acad. Silviu Berejan
Ediția 6. 2023. Chişinău. Centrul Editorial-Poligrafic al USM. 176-183.
Disponibil online 12 July, 2023. Descarcări-8. Vizualizări-239
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Elemente de literaritate în corespondența de dragoste a lui Vasile Vasilache
Abramciuc Maria
Abordări psiho-pedagogice, lingvistico-literare, istorice și didactice în științele educației
2023. Cahul. Universitatea de Stat „Bogdan Petriceicu Hasdeu” din Cahul. 7-12.
Disponibil online 14 April, 2023. Descarcări-11. Vizualizări-379
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Englezismele în DOOM3 : înregistrare și normare
Căruntu-Caraman Livia
Lecturi in memoriam acad. Silviu Berejan
Ediția 6. 2023. Chişinău. Centrul Editorial-Poligrafic al USM. 103-110.
Disponibil online 12 July, 2023. Descarcări-6. Vizualizări-267
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Mutațiile poeziei române postoptzeciste. Noul autenticism în context postuman
Dicusar Cristina
Lecturi in memoriam acad. Silviu Berejan
Ediția 6. 2023. Chişinău. Centrul Editorial-Poligrafic al USM. 162-169.
Disponibil online 12 July, 2023. Descarcări-11. Vizualizări-223
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
O operă exponențială a modernismului literar ajunsă la centenar
Cogut Sergiu
Lecturi in memoriam acad. Silviu Berejan
Ediția 6. 2023. Chişinău. Centrul Editorial-Poligrafic al USM. 154-161.
Disponibil online 12 July, 2023. Descarcări-6. Vizualizări-224
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Omul „nevinovat”, „paradisiac, „omul deplin” în creația lirică și filosofică a lui Lucian Blaga
Verejanu Dan
Lecturi in memoriam acad. Silviu Berejan
Ediția 6. 2023. Chişinău. Centrul Editorial-Poligrafic al USM. 199-205.
Disponibil online 12 July, 2023. Descarcări-14. Vizualizări-232
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Principii de gramatică funcțională
Bărbuţă Ion
Lecturi in memoriam acad. Silviu Berejan
Ediția 6. 2023. Chişinău. Centrul Editorial-Poligrafic al USM. 30-37.
Disponibil online 12 July, 2023. Descarcări-12. Vizualizări-249
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Regenerarea poetică a miturilor fondatoare (o abordare mitocritică a poeziei basarabene contemporane)
Gherman Oxana
Dimitrie Cantemir: memorie literară și studii culturale
2023. Chișinău, Republica Moldova. Centrul Editorial-Poligrafic al USM. 63-69.
Disponibil online 5 February, 2024. Descarcări-1. Vizualizări-95
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Reprezentări malefice ale apei
Gîrlea Olesea
Lecturi in memoriam acad. Silviu Berejan
Ediția 6. 2023. Chişinău. Centrul Editorial-Poligrafic al USM. 184-190.
Disponibil online 12 July, 2023. Descarcări-29. Vizualizări-369
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Revalorificarea concepțiilor lexicografice novatoare berejaniene
Vulpe Ana
Lecturi in memoriam acad. Silviu Berejan
Ediția 6. 2023. Chişinău. Centrul Editorial-Poligrafic al USM. 7-13.
Disponibil online 11 July, 2023. Descarcări-5. Vizualizări-253
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Româna literară în Republica Moldova: istorie şi actualitate
Corlăteanu Nicolae
Limba Română
Nr. 3-4(281-282) / 2023 / ISSN 0235-9111
Disponibil online 19 May, 2023. Descarcări-1. Vizualizări-176
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Simboluri și modalități artistice de reîntoarcere în copilărie la Grigore Vieru
Serdeşniuc Cristian
Lecturi in memoriam acad. Silviu Berejan
Ediția 6. 2023. Chişinău. Centrul Editorial-Poligrafic al USM. 206-214.
Disponibil online 12 July, 2023. Descarcări-15. Vizualizări-316
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 20 of 661