IBN
Close
............................................................................................................................................................................................................................
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
АБВГДЖЗИКЛМНОПРСТУФХЦЧЮЯ
............................................................................................................................................................................................................................
Institutul de Filologie Română „Bogdan Petriceicu-Hasdeu”
Distribuirea autorilor în funcție de sex Distribuirea autorilor în funcție de sex

Cuvinte-cheie (2124): terminology (13), terminologie (11), translation (10)
Reviste/manifestări ştiinţifice14
Publicații ale autorilor în alte reviste/culegeri ale manifestărilor științifice12/19324/60
Dinamica articolelor pe ani
Dinamica publicării și indexării în IBN
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Autori unici pe ani
Numărul de articole descărcate pe ani
Numărul de articole accesate pe ani
Colaborarea cu organizaţii din alte ţări
Identificatori (41 ORCID,
3 Google Scholar ID,
3 Scopus Author ID)
Brevete Tabelul(1)
H-index autori

Lista publicaţiilor - 353. Descărcări - 1635. Vizualizări - 86112.
Articole în reviste din RM - 201. Publicaţii la conferinţe din RM - 123. Publicaţii peste hotare - 29.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012

2021 - 11

Considerații privind constituirea terminologiei de marketing în limba română
Druţă Inga, Vieru Lidia, Vlas Mariana
Philologia
Nr. 1(313) / 2021 / ISSN 1857-4300 / ISSNe 2587-3717
Disponibil online 9 April, 2021. Descarcări-7. Vizualizări-130
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Documentation of customary manifestations caused by human existential transitions in Bessarabia
Niţă-Cocieru Mariana
Yesterday’s heritage – implications for the development of tomorrow’s sustainable society
Ediția 3. 2021. Chișinău, Republica Moldova. . 66-67.
Disponibil online 4 March, 2021. Descarcări-4. Vizualizări-172
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Eugen Simion și proba revizuirilor estetice
Corcinschi Nina
Philologia
Nr. 1(313) / 2021 / ISSN 1857-4300 / ISSNe 2587-3717
Disponibil online 9 April, 2021. Descarcări-3. Vizualizări-102
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Filosofia educaţiei estetice a lui Emil Brandza
Pâslaru Vladimir
Revista Didactica Pro…, revistă de teorie şi practică educaţională
Nr. 3(127) / 2021 / ISSN 1810-6455
Disponibil online 7 July, 2021. Descarcări-0. Vizualizări-24
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Hasdeu şi opera sa în cercetările de la Chişinău
Korolevski Svetlana
Philologia
Nr. 1(313) / 2021 / ISSN 1857-4300 / ISSNe 2587-3717
Disponibil online 9 April, 2021. Descarcări-2. Vizualizări-69
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Pan Halippa, memorialist și publicist literar
Burlacu Alexandru
Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”
Nr. 1(60) / 2021 / ISSN 1857-0461
Disponibil online 7 June, 2021. Descarcări-1. Vizualizări-36
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Potenţialităţi comunicativ-lingvistice şi estetic-literare ale culturii teatrale
Pâslaru Vladimir
Revista Didactica Pro…, revistă de teorie şi practică educaţională
Nr. 2(126) / 2021 / ISSN 1810-6455
Disponibil online 6 July, 2021. Descarcări-0. Vizualizări-30
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Representations of Evil in the Novels Miss Christina, The Snake and Isabel and the Devil’s Waters by Mircea Eliade
Ivanov Constantin
Studia Universitatis Babeș-Bolyai Philologia
Nr. 1 / 2021 / ISSN 1220-0484 / ISSNe 2065-9652
Disponibil online 20 March, 2021. Descarcări-5. Vizualizări-63
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Studiu lingvistic asupra manuscrisului Sandipa. Morfologia (3.1.). Substantivul. Articolul. Adjectivul. Numeralul
Verebceanu Galaction
Philologia
Nr. 1(313) / 2021 / ISSN 1857-4300 / ISSNe 2587-3717
Disponibil online 9 April, 2021. Descarcări-2. Vizualizări-66
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Tipologia structurilor fundamentale ale enunţurilor din limba română
Bărbuţă Ion
Philologia
Nr. 1(313) / 2021 / ISSN 1857-4300 / ISSNe 2587-3717
Disponibil online 9 April, 2021. Descarcări-7. Vizualizări-90
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Tudor Colac (10.03.1948 – 21.02.2021)
Niţă-Cocieru Mariana
Philologia
Nr. 1(313) / 2021 / ISSN 1857-4300 / ISSNe 2587-3717
Disponibil online 9 April, 2021. Descarcări-0. Vizualizări-45
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2020 - 130

„Cursulŭ primitivŭ de limba rumânâ: compusŭ pentru sholele elementare şi IV classe gimnasiale” de Ioan Doncev, promotor al limbii române
Botnari Liliana
Philologia
Nr. 5-6(311-312) / 2020 / ISSN 1857-4300 / ISSNe 2587-3717
Disponibil online 23 December, 2020. Descarcări-3. Vizualizări-80
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
În dialog permanent cu fascinanta lume a literaturii. Acad. Haralambie CORBU la 90 de ani
Korolevski Svetlana
Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”
Nr. 1(56) / 2020 / ISSN 1857-0461
Disponibil online 11 June, 2020. Descarcări-2. Vizualizări-265
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
”Construcție”, ”modernizare” și ”dezvoltare” curriculară (II)
Pâslaru Vladimir
Philologia
Nr. 1-2(307-308) / 2020 / ISSN 1857-4300 / ISSNe 2587-3717
Disponibil online 8 July, 2020. Descarcări-12. Vizualizări-219
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
(Dis)plăcerile gastronomice în literatură (prezentarea culegerii de schiţe şi povestiri “Cămara diavolului” de Jim Crace)
Gîrlea Olesea
Probleme ale științelor socioumanistice și modernizării învățământului
Seria 22, Vol.3. 2020. Chişinău. Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă‖. 228-232.
Disponibil online 4 January, 2021. Descarcări-1. Vizualizări-114
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Afixoidarea: fenomen lingvistic în germen (literele grecești în formarea cuvintelor afixoidate)
Mincu Eugenia
Filologia modernă: realizări şi perspective în context european Paul GOMA In memoriam. Est-etica rezistenței prin adevăr
Ediţia 14. 2020. Chişinău. "Tipocart Print" SRL. 136-139.
Disponibil online 6 November, 2020. Descarcări-1. Vizualizări-123
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Afixoidarea: fenomen terminologic in vivo
Mincu Eugenia
Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”
Nr. 3(58) / 2020 / ISSN 1857-0461
Disponibil online 10 December, 2020. Descarcări-0. Vizualizări-113
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Alecu Russo: deschizător de drumuri în poezia populară
Butnaru Tatiana
Philologia
Nr. 1-2(307-308) / 2020 / ISSN 1857-4300 / ISSNe 2587-3717
Disponibil online 8 July, 2020. Descarcări-2. Vizualizări-243
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Anatol Gavrilov: studii de teorie şi metodologie literară
Caraman Vlad
Filologia modernă: realizări şi perspective în context european Paul GOMA In memoriam. Est-etica rezistenței prin adevăr
Ediţia 14. 2020. Chişinău. "Tipocart Print" SRL. 32-36.
Disponibil online 6 November, 2020. Descarcări-0. Vizualizări-160
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Arhip Cibotaru: Un poet la porțile închise
Burlacu Alexandru
Limbă Literatură Folclor
Nr. 1-2 / 2020 / ISSN 2587-3881
Disponibil online 16 December, 2020. Descarcări-1. Vizualizări-124
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 20 of 353