Tulburările de vorbire și integrarea socială la copii
Close
Articolul precedent
Articolul urmator
925 82
Ultima descărcare din IBN:
2024-06-04 10:23
SM ISO690:2012
POPESCU-MARTIN, Ofelia, RUSNAC, Svetlana. Tulburările de vorbire și integrarea socială la copii. In: The contemporary issues of the socio-humanistic sciences, Ed. 6, 11-12 decembrie 2015, Chișinău. Chișinău, Republica Moldova: Universitatea Liberă Internațională din Moldova, 2015, Ediția 6, Vol.1, pp. 354-362. ISBN 978-9975-933-80-3.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
The contemporary issues of the socio-humanistic sciences
Ediția 6, Vol.1, 2015
Conferința "Preocupări contemporane ale ştiinţelor socio-umane"
6, Chișinău, Moldova, 11-12 decembrie 2015

Tulburările de vorbire și integrarea socială la copii

Children’s speech disorders and social integration


Pag. 354-362

Popescu-Martin Ofelia12, Rusnac Svetlana2
 
1 Centrul Judeţean de Resurse şi Asistenţă Educaţională (CJRAE) Gorj,
2 Universitatea Liberă Internaţională din Moldova
 
 
Disponibil în IBN: 15 iunie 2018


Rezumat

Prezentul studiu își propune să exploreze aspecte legate de integrarea socială (relații pozitive cu persoanele din mediul social imediat, percepția pozitivă din partea părinților și profesorilor) a copiilor din clasa pregătitoare în condițiile existenței unor tulburări de vorbire. Participanții la studiu au fost 120 copii, 71 băieți și 49 de fete, cu vârsta cuprinsă între 6-7 ani (M = 6.50, SD = 0.50), 60 cu și 60 fără tulburări de vorbire, înscriși în mai multe clase pregătitoare din județul Gorj, România. Pentru colectarea datelor au fost utilizate două scale de autoevaluare. Analiza diferențială prin testul T a indicat că, în comparație cu copiii fără tulburări de vorbire, copiii cu tulburări de vorbire au raportat scoruri semnificativ statistic mai mici în ceea ce privește relațiile interpersonale cu actorii din mediul social proxim (mama, tata, prietenii și profesorii). Copiii cu tulburări de vorbire sunt percepuți de părinți ca având dificultăți de comunicare cu persoanele din mediul social imediat mai accentuat decât sunt percepuți de părinții lor copiii fără tulburări de vorbire. Nu au fost identificate diferențe semnificative statistic între copiii cu tulburări de vorbire și cei fără tulburări de vorbire în ceea ce privește percepția copilului de către cadrele didactice.

The study aims to explore the differences in preparatory class children’s interpersonal variables associated with positive integration into the group (positive relationships with people in the proximal social environment, and positive perception from their parents, teachers and peers) according to their speech and language development. Participants in the study were 120 children, 71 boys and 49 girls, aged 6 - 7 years (M = 6.50, SD = 0.50), 60 with and 60 without speech disorder, enrolled in the preparatory class in Gorj county, Romania. In order to collect the data, 2 self-rating questionnaires (completed by children under teachers’ control) were used. The T test indicated that children with speech disorders, compared to the children without speech disorders reported statistically significant lower scores on the relationships with the most proximal social environment’s actors (mother, father, friends and teachers). Children with speech disorders are perceived by their parents as having communication difficulties in their proximal social environment more severely than the children without speech disorders are perceived by their parents. No significant differences were identified between children with speech disorders and those without speech disorders as far their perception by the teachers.

Cuvinte-cheie
integrarea socială a copiilor, relaţii interpersonale, tulburări de vorbire