IBN
Close
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
Conferința "Preocupări contemporane ale ştiinţelor socio-umane", 6
Chișinău, Moldova, 11-12 decembrie 2015
Cuvinte-cheie (375): elevi (3), ataşament (3), culture (3)
The contemporary issues of the socio-humanistic sciences
Cautare
Volum, serie, parte, nr: Ediția 6, Vol.1
Instituții responsabile de ediție:
Universitatea Liberă Internaţională din Moldova
Responsabili de ediție: Rusnac S.
Locul publicării: Chișinău, Republica Moldova
Editura: Universitatea Liberă Internațională din Moldova
Anul publicării: 2015
Numărul de pagini: 472
ISBN: 978-9975-933-80-3
CZU: 082:378(478-25)=135.1=111=161.1P 91
Domenii științifice:
Materiale ale altor ediții disponibile în IBN
Disponibil în IBN: 13 iunie 2018
Afişează publicaţiile
Sortare publicaţii
An:
Domeniu ştiinţific: Tehnică (6)Economie (42)Pedagogie (235)Psihologie (636)Sociologie (631)Ştiinţe fizico-matematice (9)Filologie (62)Filosofie (5)Drept (26)Medicină (30)Arhitectura (2)Altele (3)Istorie (3)Studiul artelor, culturologie (18)Ştiinţe agricole (1)Administrare publică (7)Biologie (1)Ştiinţe politice (5)Ştiinţe militare şi de securitate naţională (1)