Brandingul bazat pe cercetarea preferințelor consumatorilor
Close
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
518 1
Ultima descărcare din IBN:
2017-09-01 16:42
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
339.138(478):[659+366.1] (1)
General questions of trade and commerce. Market (482)
Publicity. Information work. Public relations (180)
Consumerism (85)
SM ISO690:2012
BELOSTECINIC, Igor. Brandingul bazat pe cercetarea preferințelor consumatorilor. In: Economica. 2017, nr. 1(99), pp. 65-71. ISSN 1810-9136.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Economica
Numărul 1(99) / 2017 / ISSN 1810-9136

Brandingul bazat pe cercetarea preferințelor consumatorilor

CZU: 339.138(478):[659+366.1]
JEL: M3; M31
Pag. 65-71

Belostecinic Igor
 
Academia de Studii Economice din Moldova
 
Proiect:
INTAS 2004-78-7193 Imaging GaAs X-ray Detectors
 
Disponibil în IBN: 22 aprilie 2017


Rezumat

Acest articol este dedicat brandingului modern, alinierii managementului de brand la tendințele moderne ale comportamentului clienţilor pe piață. În prezent, subiectul este relevant, deoarece experiența demonstrează că doar managementul de brand competent conduce la creşterea de capital al companiilor, dezvoltarea și majorarea veniturilor lor. În lucrare, se analizează aplicarea tehnicilor moderne în cercetarea pieţei.

This article is dedicated to the modern branding, which builds brand management in close relation to current customer behavior trends on the market. The subject is relevant, since the practice shows that only adequate brand management can lead to the increase of companies’ brand capital, their development and income growth. The thesis analyses the use of modern market research methods.

Cuvinte-cheie
strategie, brand, marcă, cercetări, clienţi,

branding,

brand-management, marketing strategic