Identitatea şi funcţiile e-tutorului
Close
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
521 0
SM ISO690:2012
RURAC, Ana. Identitatea şi funcţiile e-tutorului . In: Revistă de știinţe socioumane . 2009, nr. 2(12), pp. 13-19. ISSN 1857-0119.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Revistă de știinţe socioumane
Numărul 2(12) / 2009 / ISSN 1857-0119 /ISSNe 2587-330X

Identitatea şi funcţiile e-tutorului

Pag. 13-19

Rurac Ana
 
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
 
Proiect:
ICA2-CT-2001-10004 Environmentally clean industrial processes using novel ultrasonically promoted chemistry
 
Disponibil în IBN: 12 mai 2016


Rezumat

Pentru a defini identitatea e-tutorului şi rolul care îl desfăşoară în mediul învăţământului on line, ar fi bine să încercăm a defini funcţiile sale prioritare în activitatea sa. Berje (1995; 1996), Rowntree (1995), Salmon (2000) identifică funcţiile e-tutorului în baza a patru planuri distincte de intervenţie. Ei susţin că e-tutorul, în substanţă, garantează: • Suport tehnic: asigură funcţionarea sistemului de reţea folosit şi ajută participanţii să rezolve eventual orice tip de problemă de natură tehnică. • Suport pedagogic şi intelectual: constă în acţiuni de stimulare intelectuală şi în stabilirea argumentelor ce vor fi obiect de discuţie sau de activitate; în plus răspunde la întrebările neclare asupra conţinuturilor. • Suport metodologic şi organizativ: intervine asupra procedurilor şi modului de organizare, desfăşurând unele funcţii „administrative‖, referitor la activităţile din reţea (calendar, scadenţe, etc.). • Suport social: se ocupă de menţinerea unui climat de încredere reciprocă în interiorul grupului colaborativ, analizează relaţiile interpersonale, încearcă să rezolve eventuale conflicte şi neînţelegeri.

Google Scholar Export

<meta name="citation_title" content="Identitatea şi funcţiile e-tutorului ">
<meta name="citation_author" content="Rurac Ana">
<meta name="citation_publication_date" content="2009/06/24">
<meta name="citation_journal_title" content="Revistă de știinţe socioumane ">
<meta name="citation_volume" content="12">
<meta name="citation_issue" content="2">
<meta name="citation_firstpage" content="13">
<meta name="citation_lastpage" content="19">
<meta name="citation_pdf_url" content="https://ibn.idsi.md/sites/default/files/imag_file/13_19_Identitatea%20si%20functiile%20e-tutorului.pdf">