Identitatea şi funcţiile e-tutorului
Close
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
527 0
SM ISO690:2012
RURAC, Ana. Identitatea şi funcţiile e-tutorului . In: Revistă de știinţe socioumane . 2009, nr. 2(12), pp. 13-19. ISSN 1857-0119.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Revistă de știinţe socioumane
Numărul 2(12) / 2009 / ISSN 1857-0119 /ISSNe 2587-330X

Identitatea şi funcţiile e-tutorului

Pag. 13-19

Rurac Ana
 
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
 
Proiect:
ICA2-CT-2001-10004 Environmentally clean industrial processes using novel ultrasonically promoted chemistry
 
Disponibil în IBN: 12 mai 2016


Rezumat

Pentru a defini identitatea e-tutorului şi rolul care îl desfăşoară în mediul învăţământului on line, ar fi bine să încercăm a defini funcţiile sale prioritare în activitatea sa. Berje (1995; 1996), Rowntree (1995), Salmon (2000) identifică funcţiile e-tutorului în baza a patru planuri distincte de intervenţie. Ei susţin că e-tutorul, în substanţă, garantează: • Suport tehnic: asigură funcţionarea sistemului de reţea folosit şi ajută participanţii să rezolve eventual orice tip de problemă de natură tehnică. • Suport pedagogic şi intelectual: constă în acţiuni de stimulare intelectuală şi în stabilirea argumentelor ce vor fi obiect de discuţie sau de activitate; în plus răspunde la întrebările neclare asupra conţinuturilor. • Suport metodologic şi organizativ: intervine asupra procedurilor şi modului de organizare, desfăşurând unele funcţii „administrative‖, referitor la activităţile din reţea (calendar, scadenţe, etc.). • Suport social: se ocupă de menţinerea unui climat de încredere reciprocă în interiorul grupului colaborativ, analizează relaţiile interpersonale, încearcă să rezolve eventuale conflicte şi neînţelegeri.

Cerif XML Export

<?xml version='1.0' encoding='utf-8'?>
<CERIF xmlns='urn:xmlns:org:eurocris:cerif-1.5-1' xsi:schemaLocation='urn:xmlns:org:eurocris:cerif-1.5-1 http://www.eurocris.org/Uploads/Web%20pages/CERIF-1.5/CERIF_1.5_1.xsd' xmlns:xsi='http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance' release='1.5' date='2012-10-07' sourceDatabase='Output Profile'>
<cfResPubl>
<cfResPublId>ibn-ResPubl-44142</cfResPublId>
<cfResPublDate>2009-06-24</cfResPublDate>
<cfVol>12</cfVol>
<cfIssue>2</cfIssue>
<cfStartPage>13</cfStartPage>
<cfISSN>1857-0119</cfISSN>
<cfURI>https://ibn.idsi.md/ro/vizualizare_articol/44142</cfURI>
<cfTitle cfLangCode='RO' cfTrans='o'>Identitatea şi funcţiile e-tutorului </cfTitle>
<cfAbstr cfLangCode='RO' cfTrans='o'>Pentru a defini identitatea e-tutorului şi rolul care îl desfăşoară în mediul învăţământului on line, ar fi bine să încercăm a defini funcţiile sale prioritare în activitatea sa. Berje (1995; 1996), Rowntree (1995), Salmon (2000) identifică funcţiile e-tutorului în baza a patru planuri distincte de intervenţie. Ei susţin că e-tutorul, în substanţă, garantează:  • Suport tehnic: asigură funcţionarea sistemului de reţea folosit şi ajută participanţii să rezolve eventual orice tip de problemă de natură tehnică.  • Suport pedagogic şi intelectual: constă în acţiuni de stimulare intelectuală şi în stabilirea argumentelor ce vor fi obiect de discuţie sau de activitate; în plus răspunde la întrebările neclare asupra conţinuturilor.  • Suport metodologic şi organizativ: intervine asupra procedurilor şi modului de organizare, desfăşurând unele funcţii „administrative‖, referitor la activităţile din reţea (calendar, scadenţe, etc.).  • Suport social: se ocupă de menţinerea unui climat de încredere reciprocă în interiorul grupului colaborativ, analizează relaţiile interpersonale, încearcă să rezolve eventuale conflicte şi neînţelegeri.   </cfAbstr>
<cfResPubl_Class>
<cfClassId>eda2d9e9-34c5-11e1-b86c-0800200c9a66</cfClassId>
<cfClassSchemeId>759af938-34ae-11e1-b86c-0800200c9a66</cfClassSchemeId>
<cfStartDate>2009-06-24T24:00:00</cfStartDate>
</cfResPubl_Class>
<cfResPubl_Class>
<cfClassId>e601872f-4b7e-4d88-929f-7df027b226c9</cfClassId>
<cfClassSchemeId>40e90e2f-446d-460a-98e5-5dce57550c48</cfClassSchemeId>
<cfStartDate>2009-06-24T24:00:00</cfStartDate>
</cfResPubl_Class>
<cfPers_ResPubl>
<cfPersId>ibn-person-10856</cfPersId>
<cfClassId>49815870-1cfe-11e1-8bc2-0800200c9a66</cfClassId>
<cfClassSchemeId>b7135ad0-1d00-11e1-8bc2-0800200c9a66</cfClassSchemeId>
<cfStartDate>2009-06-24T24:00:00</cfStartDate>
</cfPers_ResPubl>
</cfResPubl>
<cfPers>
<cfPersId>ibn-Pers-10856</cfPersId>
<cfPersName_Pers>
<cfPersNameId>ibn-PersName-10856-2</cfPersNameId>
<cfClassId>55f90543-d631-42eb-8d47-d8d9266cbb26</cfClassId>
<cfClassSchemeId>7375609d-cfa6-45ce-a803-75de69abe21f</cfClassSchemeId>
<cfStartDate>2009-06-24T24:00:00</cfStartDate>
<cfFamilyNames>Rurac</cfFamilyNames>
<cfFirstNames>Ana</cfFirstNames>
</cfPersName_Pers>
</cfPers>
</CERIF>