Identitatea şi funcţiile e-tutorului
Close
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
525 0
SM ISO690:2012
RURAC, Ana. Identitatea şi funcţiile e-tutorului . In: Revistă de știinţe socioumane . 2009, nr. 2(12), pp. 13-19. ISSN 1857-0119.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Revistă de știinţe socioumane
Numărul 2(12) / 2009 / ISSN 1857-0119 /ISSNe 2587-330X

Identitatea şi funcţiile e-tutorului

Pag. 13-19

Rurac Ana
 
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
 
Proiect:
ICA2-CT-2001-10004 Environmentally clean industrial processes using novel ultrasonically promoted chemistry
 
Disponibil în IBN: 12 mai 2016


Rezumat

Pentru a defini identitatea e-tutorului şi rolul care îl desfăşoară în mediul învăţământului on line, ar fi bine să încercăm a defini funcţiile sale prioritare în activitatea sa. Berje (1995; 1996), Rowntree (1995), Salmon (2000) identifică funcţiile e-tutorului în baza a patru planuri distincte de intervenţie. Ei susţin că e-tutorul, în substanţă, garantează: • Suport tehnic: asigură funcţionarea sistemului de reţea folosit şi ajută participanţii să rezolve eventual orice tip de problemă de natură tehnică. • Suport pedagogic şi intelectual: constă în acţiuni de stimulare intelectuală şi în stabilirea argumentelor ce vor fi obiect de discuţie sau de activitate; în plus răspunde la întrebările neclare asupra conţinuturilor. • Suport metodologic şi organizativ: intervine asupra procedurilor şi modului de organizare, desfăşurând unele funcţii „administrative‖, referitor la activităţile din reţea (calendar, scadenţe, etc.). • Suport social: se ocupă de menţinerea unui climat de încredere reciprocă în interiorul grupului colaborativ, analizează relaţiile interpersonale, încearcă să rezolve eventuale conflicte şi neînţelegeri.

Crossref XML Export

<?xml version='1.0' encoding='utf-8'?>
<doi_batch version='4.3.7' xmlns='http://www.crossref.org/schema/4.3.7' xmlns:xsi='http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance' xsi:schemaLocation='http://www.crossref.org/schema/4.3.7 http://www.crossref.org/schema/deposit/crossref4.3.7.xsd'>
<head>
<doi_batch_id>ibn-44142</doi_batch_id>
<timestamp>1618781755</timestamp>
<depositor>
<depositor_name>Information Society Development Instiute, Republic of Moldova</depositor_name>
<email_address>idsi@asm.md</email_address>
</depositor>
<registrant>Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău</registrant>
</head>
<body>
<journal>
<journal_metadata>
<full_title>Revistă de știinţe socioumane </full_title>
<issn media_type='print'>18570119</issn>
</journal_metadata>
<journal_issue>
<publication_date media_type='print'>
<year>2009</year>
</publication_date>
<issue>2(12)</issue>
</journal_issue>
<journal_article publication_type='full_text'><titles>
<title>Identitatea şi funcţiile e-tutorului </title>
</titles>
<contributors>
<person_name sequence='first' contributor_role='author'>
<given_name>Ana</given_name>
<surname>Rurac</surname>
</person_name>
</contributors>
<publication_date media_type='print'>
<year>2009</year>
</publication_date>
<pages>
<first_page>13</first_page>
<last_page>19</last_page>
</pages>
</journal_article>
</journal>
</body>
</doi_batch>