Convingeri epistemologice şi metodologice privind diminuarea stresului ocupaţional la debutul carierei pedagogice. RECENZIE asupra monografiei Managementul stresului profesional al cadrelor didactice, elaborată de Tatiana Şova
Close
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
831 7
Ultima descărcare din IBN:
2020-09-24 12:16
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
159.942:371.13 (3)
Psychology (1551)
Education (7529)
SM ISO690:2012
RACU, Igor; SADOVEI, Larisa. Convingeri epistemologice şi metodologice privind diminuarea stresului ocupaţional la debutul carierei pedagogice. RECENZIE asupra monografiei Managementul stresului profesional al cadrelor didactice, elaborată de Tatiana Şova. In: Revistă de știinţe socioumane . 2014, nr. 3(28), pp. 14-17. ISSN 1857-0119.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Revistă de știinţe socioumane
Numărul 3(28) / 2014 / ISSN 1857-0119 /ISSNe 2587-330X

Convingeri epistemologice şi metodologice privind diminuarea stresului ocupaţional la debutul carierei pedagogice. RECENZIE asupra monografiei Managementul stresului profesional al cadrelor didactice, elaborată de Tatiana Şova

CZU: 159.942:371.13
Pag. 14-17

Racu Igor, Sadovei Larisa
 
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
 
Disponibil în IBN: 12 aprilie 2016