In Honorem Profesorului Ioan Caproşu
Close
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
457 2
Ultima descărcare din IBN:
2019-05-10 10:43
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
37(498)(092) (10)
Education (5963)
SM ISO690:2012
CHICUŞ, Nicolae; GONŢA, Gheorghe. In Honorem Profesorului Ioan Caproşu. In: Revistă de știinţe socioumane . 2014, nr. 3(28), pp. 3-5. ISSN 1857-0119.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF
BibTeX
DataCite
Dublin Core
Revistă de știinţe socioumane
Numărul 3(28) / 2014 / ISSN 1857-0119 /ISSNe 2587-330X

In Honorem Profesorului Ioan Caproşu

CZU: 37(498)(092)
Pag. 3-5

Chicuş Nicolae, Gonţa Gheorghe
 
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
 
Disponibil în IBN: 12 aprilie 2016