IBN
Close
Hits: 63 Unique visitors: 56
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Numărul de articole pe domenii si ani
Colaborarea autorului

Lista publicaţiilor: Chicuş Nicolae Efim - 2. Descărcări - 1. Vizualizări - 333.
Articole în reviste din RM - 2.
XLS PDF DOC
ISO 690-2012

2014 - 1

In Honorem Profesorului Ioan Caproşu
Chicuş Nicolae, Gonţa Gheorghe
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Revistă de știinţe socioumane
Nr. 3(28) / 2014 / ISSN 1857-0119 / ISSNe 2587-330X
Disponibil online 12 April, 2016. Descarcări-1. Vizualizări-103
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2012 - 1

Serviciul sanitar al armatei române în perioada neutralităţii: probleme de pregătire teoretică şi practică
Chicuş Nicolae, Stoica Leontin
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Revistă de știinţe socioumane
Nr. 1(20) / 2012 / ISSN 1857-0119 / ISSNe 2587-330X
Disponibil online 10 December, 2013. Descarcări-0. Vizualizări-230
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 2 of 2