Dezvoltarea funcţiei verbale ale comunicării la copiii cu deficienţe
Close
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
339 9
Ultima descărcare din IBN:
2019-04-13 22:52
SM ISO690:2012
ENI, Ludmila. Dezvoltarea funcţiei verbale ale comunicării la copiii cu deficienţe . In: Psihologie, revista ştiinţifico-practică . 2012, nr. 4, pp. 83-94. ISSN 1857-2502.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF
BibTeX
DataCite
Dublin Core
Psihologie, revista ştiinţifico-practică
Numărul 4 / 2012 / ISSN 1857-2502 /ISSNe 2537-6276

Dezvoltarea funcţiei verbale ale comunicării la copiii cu deficienţe

Pag. 83-94

Eni Ludmila12
 
1 Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău,
2 Centrul Republican de Reabilitare pentru Copii
 
Disponibil în IBN: 14 decembrie 2013


Rezumat

Funcţia verbală a comunicării copiilor cu deficienţe reprezintă o insuficienţă în dezvoltare. Dereglările vorbirii şi gradul de manifestare depind, în primul rând, de localizarea şi gravitatea afectării creierului şi sunt legate de insuficienţa activităţii obiectual-practice ale copiilor şi de limitarea contactelor sociale. Dezvoltarea vorbirii constituie o parte componentă importantă a muncii instructiv-educative, realizându-se printr-un complex de metode şi procedee efective. Multe tulburări ale limbajului sunt o barieră în comunicare. Tulburările de comunicare (chiar şi probleme simple), constituie primele semne de întrerupere a limbajului. Deoarece, în multe cazuri, copiii speciali prezintă un amestec de alte tulburări.

Function verbal communication of children with disorders show a insufficient development. Speech disorders and degree of manifestation, depend primarily on the location and severity of brain damage and impairment related to obiectual - practical activity of children and on the limitation social contacts. Speech development is an important part of the work instructive - educational, conducted themselves in a complex of those effectives methods. Any disorder of language is a barrier to communication. Communication disorders (even the simple problems) constitute the early signs of disruption of the language. Because, in most cases, the specials children have a mix and other related disorders.

Cuvinte-cheie
copii cu defi cienţe, comunicare verbală,

dezvoltare, limbaj