Abordarea comparativă a conceptului de atitudine în psihologia generală, psihologia personalităţii şi cea socială
Close
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
332 9
Ultima descărcare din IBN:
2018-10-08 12:14
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF
BibTeX
DataCite
Dublin Core
Psihologie, revista ştiinţifico-practică
Numărul 1 / 2013 / ISSN 1857-2502 /ISSNe 2537-6276

Abordarea comparativă a conceptului de atitudine în psihologia generală, psihologia personalităţii şi cea socială

Pag. 87-95

Vasian Tatiana
 
Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei
 
Disponibil în IBN: 22 noiembrie 2013


Rezumat

The present article reflects the comparative approach of the concept of attitude in different branches of psychology science, from the general to social psychology. There are presented the differences between the concept of attitude and montage, set, orientation and position of the personality. With the three-dimensional structure analysis it is elucidated the problem of consistency between attitude and real behavior of the person.

Cuvinte-cheie
atitudine, montaj, orientarea personalităţii, poziţia personalităţii, congruenţa atitudinii cu comportamentul