| Instrument Bibliometric National
Close

Institutul de Dezvoltare a Societatii Informationale EXPERT on-line ASMCNAA DISCUS projectIndicatori CDI

Dinamica articolelor pe ani
Dinamica numărului de pagini pe categorii de reviste
Numărul de articole pe domenii si ani
Colaborarea autorului

Lista publicaţiilor: Vasian Tatiana Feofan - 9. Descărcări - 17. Vizualizări - 1658.

2016 - 1

Educaţia timpurie: sporirea calităţii şi eficienţei
Vasian Tatiana, Stanciuc Zinaida, Racu Jana, Duminică Stella, Straistari-Lungu Cristina, Coman Liliana
1 Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei,
2 Universitatea de Stat din Moldova
Univers Pedagogic
Nr. 1(49) / 2016 / ISSN 1811-5470
Disponibil online 30 June, 2016. Descarcări-4. Vizualizări-101
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2014 - 1

Socializarea copiilor de vârstă preșcolară din perspectiva modernizării procesului de educație timpurie
Vasian Tatiana
1 Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei
Univers Pedagogic
Nr. 4 / 2014 / ISSN 1811-5470
Disponibil online 15 May, 2015. Descarcări-2. Vizualizări-119
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2013 - 5

Formarea atitudinilor parentale faţă de copilul cu dizabilităţi
Vasian Tatiana
1 Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei
Univers Pedagogic
Nr. 1(37) / 2013 / ISSN 1811-5470
Disponibil online 16 December, 2013. Descarcări-0. Vizualizări-283
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Abordarea comparativă a conceptului de atitudine în psihologia generală, psihologia personalităţii şi cea socială
Vasian Tatiana
1 Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei
Psihologie, revista ştiinţifico-practică
Nr. 1 / 2013 / ISSN 1857-2502 /ISSNe 2537-6276
Disponibil online 22 November, 2013. Descarcări-5. Vizualizări-200
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Atitudinile parentale faţă de copilul cu dizabilităţi: cercetare experimentală comparativă
Bucun Nicolae, Vasian Tatiana
1 Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei
Psihologie. Pedagogie Specială. Asistenţă Socială
Nr. 30 / 2013 / ISSN 1857-0224 /ISSNe 1857-4432
Disponibil online 29 November, 2013. Descarcări-3. Vizualizări-304
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Modelul psihosocial de schimbare a atitudinilor parentale faţă de copilul cu dizabilităţi
Bucun Nicolae, Vasian Tatiana
1 Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei
Univers Pedagogic
Nr. 4(40) / 2013 / ISSN 1811-5470
Disponibil online 15 January, 2014. Descarcări-0. Vizualizări-267
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Abordări conceptuale şi etiologice ale atitudinilor parentale faţă de copilul cu dizabilităţi
Vasian Tatiana
1 Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei
Revista Didactica Pro…, revistă de teorie şi practică educaţională
Nr. 1(77) / 2013 / ISSN 1810-6455
Disponibil online 21 August, 2017. Descarcări-1. Vizualizări-6
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2009 - 1

Alături de copilul său
Vasian Tatiana
1 Centrul de zi „Speranţa“
Revista Didactica Pro…, revistă de teorie şi practică educaţională
Nr. 5-6(58) / 2009 / ISSN 1810-6455
Disponibil online 13 December, 2013. Descarcări-1. Vizualizări-144
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2007 - 1

Practici de incluziune în cîmpul muncii
Vasian Tatiana
1 Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei
Revista Didactica Pro…, revistă de teorie şi practică educaţională
Nr. 5-6(46) / 2007 / ISSN 1810-6455
Disponibil online 14 December, 2013. Descarcări-1. Vizualizări-234
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 9 of 9