Stresul posttraumatic – consideraţiuni şi reflecţii psihologice
Close
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
319 12
Ultima descărcare din IBN:
2018-11-05 22:28
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF
BibTeX
DataCite
Dublin Core
Psihologie, revista ştiinţifico-practică
Numărul 1 / 2013 / ISSN 1857-2502 /ISSNe 2537-6276

Stresul posttraumatic – consideraţiuni şi reflecţii psihologice

Pag. 78-86

Batog Mariana
 
Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei
 
Disponibil în IBN: 14 December, 2013


Rezumat

În acest articol am supus analizei tulburarea de stres posttraumatic, am prezentat etapele de formare a acestei tulburări (PTSD), am elucidat unele aspecte ale tulburării de stres posttraumatic, am făcut o caracterizare a tulburării de personalitate posttraumatică care este o repercusiune a unor influenţe posttraumatice cronice şi am propus metode de reabilitare a persoanelor cu PTSD.

In this article we’ll look at the topic of posttraumatic stress disorder, we’ll present the stages of formation of this disorder (PTSD), elucidate some aspects of the posttraumatic stress disorder, we’ll analyze the posttraumatic personality disorder that is a repercussion of a chronical posttraumatic stressed, and we’ll propose some methods for the rehabilitation of persons with PTSD.

Cuvinte-cheie stres traumatic, tulburare acută de stres, tulburare posttraumatică de stres, tulburare posttraumatică de personalitate, debriefing psihologic