IBN
    

    
  


    
Close

Afișare rezultate

SM ISO690:2012
Afisarea articolelor 1-20(79) pentru cuvîntul-cheie "atitudine"
Atitudinea elevului – factor important în formarea competenței de învățare
Nour Alexandra
Tradiţie şi inovaţie în educaţie
Vol. I. 2019. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-76-289-2.
Disponibil online 11 February, 2020. Descarcări-19. Vizualizări-654
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Challenges of society in the 21st century
Lungu Viorelia
Tiraspol State University
Acta et commentationes (Ştiinţe ale Educaţiei)
Nr. 2(24) / 2021 / ISSN 1857-0623 /ISSNe 2587-3636
Disponibil online 8 July, 2021. Descarcări-49. Vizualizări-553
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Perspectives of attitude development through constructivist paradigm
Antoci Diana
Tiraspol State University
Acta et commentationes (Ştiinţe ale Educaţiei)
Nr. 2(20) / 2020 / ISSN 1857-0623 /ISSNe 2587-3636
Disponibil online 21 July, 2020. Descarcări-24. Vizualizări-769
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Percepţia studenţilor privind profesia didactică şi rolul acesteia în reuşita academică
Ştefan Mihaela Aurelia
Acta et commentationes (Ştiinţe ale Educaţiei)
Nr. 3(17) / 2019 / ISSN 1857-0623 /ISSNe 2587-3636
Disponibil online 25 October, 2019. Descarcări-22. Vizualizări-861
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Atitudini interpretative în opera literară
Oboroceanu Viorica
Acta et commentationes (Ştiinţe ale Educaţiei)
Nr. 1(15) / 2019 / ISSN 1857-0623 /ISSNe 2587-3636
Disponibil online 1 August, 2019. Descarcări-40. Vizualizări-1880
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Comportamentul moral şi exigenţele educaţiei în familie
Munteanu Tamara
Acta et commentationes (Ştiinţe ale Educaţiei)
Nr. 1(12) / 2018 / ISSN 1857-0623 /ISSNe 2587-3636
Disponibil online 26 July, 2018. Descarcări-110. Vizualizări-1722
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Repere teoretice și praxiologice referitor la mijloacele de formare a atitudinilor
Panico Vasile
Învăţământ superior: tradiţii, valori, perspective
Vol. 2. 2021. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-76-312-7.
Disponibil online 1 December, 2021. Descarcări-35. Vizualizări-357
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Comment améliorer les compétences d’expression orale en classe de FLE
Stanciu Medina Loredana
Abordări psiho-pedagogice, lingvistico-literare, istorice și didactice în științele educației
2023. Cahul. ISBN 978-9975-88-102-9.
Disponibil online 18 April, 2023. Descarcări-7. Vizualizări-166
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Dimensiunile competenţelor sociale necesare studentului contemporan
Creangă (Davidescu) Elena
Analele Ştiinţifice ale Universităţii de Studii Europene din Moldova
Nr. / 2023 / ISSN 2435-1114
Disponibil online 30 June, 2023. Descarcări-3. Vizualizări-126
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Attitudes towards the eu in the explanatory memoranda of K-LSNS deputies
Bussa Marian, Struhar Pavol
Strategia Securității Uniunii Europene în contextul Metamorfozelor Relațiilor Internaționale
Vol.2. 2022. Chişinău. ISBN 978-9975-56-873-9.
Disponibil online 9 September, 2022. Descarcări-9. Vizualizări-322
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
The impact of music upon attention, attitude and motivation
Badarne Belal
Tiraspol State University
Artă şi Educaţie Artistică
Nr. 1(21) / 2013 / ISSN 1857-0445
Disponibil online 17 May, 2014. Descarcări-19. Vizualizări-1037
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Percepția și atitudinea românilor față de homosexualitate: dovezi empirice
Bulboacă Gabriel
The contemporary issues of the socio-humanistic sciences
Ediția 11. 2021. Chişinău, 2019. ISBN 978-9975-3471-4-3.
Disponibil online 25 September, 2021. Descarcări-160. Vizualizări-936
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Valorificarea atitudinilor interpretative prin implementarea TIC în interpretatrea textelor literare în clasele primare
Oboroceanu Viorica
Materialele Conferinței Republicane a Cadrelor Didactice
Vol. 4. 2021. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-76-321-9.
Disponibil online 16 March, 2021. Descarcări-14. Vizualizări-364
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Reprezentarea socială a muncii la învăţătorii claselor primare
Sârbu Maria
Economie
Vol.31. 2012. Chişinău. ISBN 978-9975-64-235-4.
Disponibil online 13 April, 2020. Descarcări-8. Vizualizări-585
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Рrofilul psihologic al adolescentului: privire generală
Oprişor Elena-Valentina12
The contemporary issues of the socio-humanistic sciences
Ediția 6, Vol.2. 2015. Chișinău, Republica Moldova. .
Disponibil online 18 June, 2018. Descarcări-14. Vizualizări-770
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Conceptul educației pentru toleranță pe parcursul vieții
Căpăţînă Sofia
Dezvoltare economică și cercetare
2021. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-81-058-6.
Disponibil online 15 February, 2022. Descarcări-4. Vizualizări-299
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Atitudini și orientări valorice: definiții, funcții, corelații
Antoci Diana, Leșan Lilia
Învăţământ superior: tradiţii, valori, perspective
Vol. 1. 2019. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-76-285-4.
Disponibil online 31 December, 2019. Descarcări-175. Vizualizări-1339
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Realizarea transdisciplinarităţii în procesul educațional la geografie, biologie, chimie şi fizică
Prunici Maria1, Prunici Elena2
Materialele Conferinței Republicane a Cadrelor Didactice
Vol. 2. 2020. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-76-304-2.
Disponibil online 28 February, 2020. Descarcări-14. Vizualizări-767
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Educația pentru mediu, premisă în formarea integră a preșcolarului
Cojocari-Luchian Snejana
Buletinul ştiinţific al Universităţii de Stat ”Bogdan Petriceicu Hasdeu” din Cahul, Seria ”Stiinte Umanistice”
Nr. 1(15) / 2022 / ISSN 2345-1866 /ISSNe 2345-1904
Disponibil online 27 February, 2023. Descarcări-4. Vizualizări-198
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Categoria modalității. Abordare cognitivă. Substratul psiho/neurolingvistic
Barcaru Victoria
Dialogica, revista de studii culturale si literatura
Nr. 3 / 2023 / ISSN 2587-3695 /ISSNe 1857-2537
Disponibil online 1 December, 2023. Descarcări-5. Vizualizări-176
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 

1-20 of 79