Hamletism şi Quijotism în contextul cultural european din secolele XIX–XX
Close
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
1814 27
Ultima descărcare din IBN:
2023-05-21 11:45
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
[82.09(091)+008](4)"XVIII-XIX" (1)
Literary criticism. Literary studies (217)
Civilization. Culture. Progress (821)
SM ISO690:2012
OPREA, Elena. Hamletism şi Quijotism în contextul cultural european din secolele XIX–XX. In: Revista de Etnologie şi Culturologie, 2007, nr. 2, pp. 208-211. ISSN 1857-2049.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Revista de Etnologie şi Culturologie
Numărul 2 / 2007 / ISSN 1857-2049 /ISSNe 2537-6152

Hamletism şi Quijotism în contextul cultural european din secolele XIX–XX
CZU: [82.09(091)+008](4)"XVIII-XIX"

Pag. 208-211

Oprea Elena
 
 
 
Disponibil în IBN: 15 decembrie 2013


Rezumat

Autoarea abordează problema receptării lui Hamlet şi Don Quijote în procesul istorico-literar, în muzică, teatru, arte plastice, cinematografie (în Europa din perioada secolelor XIX-XX).

Автор ставит проблему творческого восприятия образов Гамлета и Дон Кихота в историко-литературном процессе, музыке, живописи, театре, кинематографе Европы в период XIX−XX веков.

The author examines reception of Hamlet and Don Quijote images in the history-literary process in arts, music, theatre, cinema in XIX-XX centuries.

Cuvinte-cheie
hamletism, quijotism, cod cultural european

Google Scholar Export

<meta name="citation_title" content="Hamletism şi Quijotism în contextul cultural european din secolele XIX–XX">
<meta name="citation_author" content="Oprea Elena">
<meta name="citation_publication_date" content="2007/04/03">
<meta name="citation_journal_title" content="Revista de Etnologie şi Culturologie">
<meta name="citation_issue" content="2">
<meta name="citation_firstpage" content="208">
<meta name="citation_lastpage" content="211">
<meta name="citation_pdf_url" content="https://ibn.idsi.md/sites/default/files/imag_file/Hamletism%20si%20quijotism.pdf">