Hamletism şi Quijotism în contextul cultural european din secolele XIX–XX
Close
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
1825 27
Ultima descărcare din IBN:
2023-05-21 11:45
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
[82.09(091)+008](4)"XVIII-XIX" (1)
Literary criticism. Literary studies (218)
Civilization. Culture. Progress (824)
SM ISO690:2012
OPREA, Elena. Hamletism şi Quijotism în contextul cultural european din secolele XIX–XX. In: Revista de Etnologie şi Culturologie, 2007, nr. 2, pp. 208-211. ISSN 1857-2049.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Revista de Etnologie şi Culturologie
Numărul 2 / 2007 / ISSN 1857-2049 /ISSNe 2537-6152

Hamletism şi Quijotism în contextul cultural european din secolele XIX–XX
CZU: [82.09(091)+008](4)"XVIII-XIX"

Pag. 208-211

Oprea Elena
 
 
 
Disponibil în IBN: 15 decembrie 2013


Rezumat

Autoarea abordează problema receptării lui Hamlet şi Don Quijote în procesul istorico-literar, în muzică, teatru, arte plastice, cinematografie (în Europa din perioada secolelor XIX-XX).

Автор ставит проблему творческого восприятия образов Гамлета и Дон Кихота в историко-литературном процессе, музыке, живописи, театре, кинематографе Европы в период XIX−XX веков.

The author examines reception of Hamlet and Don Quijote images in the history-literary process in arts, music, theatre, cinema in XIX-XX centuries.

Cuvinte-cheie
hamletism, quijotism, cod cultural european

Dublin Core Export

<?xml version='1.0' encoding='utf-8'?>
<oai_dc:dc xmlns:dc='http://purl.org/dc/elements/1.1/' xmlns:oai_dc='http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc/' xmlns:xsi='http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance' xsi:schemaLocation='http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc/ http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc.xsd'>
<dc:creator>Oprea, E.</dc:creator>
<dc:date>2007-04-03</dc:date>
<dc:description xml:lang='ro'>Autoarea abordează problema receptării lui Hamlet şi Don Quijote în procesul istorico-literar, în muzică, teatru, arte plastice, cinematografie (în Europa din perioada secolelor XIX-XX).</dc:description>
<dc:description xml:lang='ru'>Автор ставит проблему творческого восприятия образов Гамлета и Дон Кихота в историко-литературном процессе, музыке, живописи, театре, кинематографе Европы в период XIX−XX веков.</dc:description>
<dc:description xml:lang='en'>The author examines reception of Hamlet and Don Quijote images in the history-literary process in arts, music, theatre, cinema in XIX-XX centuries.</dc:description>
<dc:source>Revista de Etnologie şi Culturologie  (2) 208-211</dc:source>
<dc:subject>hamletism</dc:subject>
<dc:subject>quijotism</dc:subject>
<dc:subject>cod cultural european</dc:subject>
<dc:title>Hamletism şi Quijotism în contextul cultural european din secolele XIX–XX</dc:title>
<dc:type>info:eu-repo/semantics/article</dc:type>
</oai_dc:dc>