Hamletism şi Quijotism în contextul cultural european din secolele XIX–XX
Close
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
1824 27
Ultima descărcare din IBN:
2023-05-21 11:45
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
[82.09(091)+008](4)"XVIII-XIX" (1)
Literary criticism. Literary studies (218)
Civilization. Culture. Progress (824)
SM ISO690:2012
OPREA, Elena. Hamletism şi Quijotism în contextul cultural european din secolele XIX–XX. In: Revista de Etnologie şi Culturologie, 2007, nr. 2, pp. 208-211. ISSN 1857-2049.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Revista de Etnologie şi Culturologie
Numărul 2 / 2007 / ISSN 1857-2049 /ISSNe 2537-6152

Hamletism şi Quijotism în contextul cultural european din secolele XIX–XX
CZU: [82.09(091)+008](4)"XVIII-XIX"

Pag. 208-211

Oprea Elena
 
 
 
Disponibil în IBN: 15 decembrie 2013


Rezumat

Autoarea abordează problema receptării lui Hamlet şi Don Quijote în procesul istorico-literar, în muzică, teatru, arte plastice, cinematografie (în Europa din perioada secolelor XIX-XX).

Автор ставит проблему творческого восприятия образов Гамлета и Дон Кихота в историко-литературном процессе, музыке, живописи, театре, кинематографе Европы в период XIX−XX веков.

The author examines reception of Hamlet and Don Quijote images in the history-literary process in arts, music, theatre, cinema in XIX-XX centuries.

Cuvinte-cheie
hamletism, quijotism, cod cultural european

Crossref XML Export

<?xml version='1.0' encoding='utf-8'?>
<doi_batch version='4.3.7' xmlns='http://www.crossref.org/schema/4.3.7' xmlns:xsi='http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance' xsi:schemaLocation='http://www.crossref.org/schema/4.3.7 http://www.crossref.org/schema/deposit/crossref4.3.7.xsd'>
<head>
<doi_batch_id>ibn-17587</doi_batch_id>
<timestamp>1718238137</timestamp>
<depositor>
<depositor_name>Information Society Development Instiute, Republic of Moldova</depositor_name>
<email_address>[email protected]</email_address>
</depositor>
<registrant>Institutul Patrimoniului Cultural</registrant>
</head>
<body>
<journal>
<journal_metadata>
<full_title>Revista de Etnologie şi Culturologie</full_title>
<issn media_type='print'>18572049</issn>
</journal_metadata>
<journal_issue>
<publication_date media_type='print'>
<year>2007</year>
</publication_date>
<issue>2</issue>
</journal_issue>
<journal_article publication_type='full_text'><titles>
<title>Hamletism şi Quijotism în contextul cultural european din secolele XIX–XX</title>
</titles>
<contributors>
<person_name sequence='first' contributor_role='author'>
<given_name>Elena</given_name>
<surname>Oprea</surname>
</person_name>
</contributors>
<publication_date media_type='print'>
<year>2007</year>
</publication_date>
<pages>
<first_page>208</first_page>
<last_page>211</last_page>
</pages>
</journal_article>
</journal>
</body>
</doi_batch>