Hamletism şi Quijotism în contextul cultural european din secolele XIX–XX
Close
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
1829 27
Ultima descărcare din IBN:
2023-05-21 11:45
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
[82.09(091)+008](4)"XVIII-XIX" (1)
Literary criticism. Literary studies (220)
Civilization. Culture. Progress (826)
SM ISO690:2012
OPREA, Elena. Hamletism şi Quijotism în contextul cultural european din secolele XIX–XX. In: Revista de Etnologie şi Culturologie, 2007, nr. 2, pp. 208-211. ISSN 1857-2049.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Revista de Etnologie şi Culturologie
Numărul 2 / 2007 / ISSN 1857-2049 /ISSNe 2537-6152

Hamletism şi Quijotism în contextul cultural european din secolele XIX–XX
CZU: [82.09(091)+008](4)"XVIII-XIX"

Pag. 208-211

Oprea Elena
 
 
 
Disponibil în IBN: 15 decembrie 2013


Rezumat

Autoarea abordează problema receptării lui Hamlet şi Don Quijote în procesul istorico-literar, în muzică, teatru, arte plastice, cinematografie (în Europa din perioada secolelor XIX-XX).

Автор ставит проблему творческого восприятия образов Гамлета и Дон Кихота в историко-литературном процессе, музыке, живописи, театре, кинематографе Европы в период XIX−XX веков.

The author examines reception of Hamlet and Don Quijote images in the history-literary process in arts, music, theatre, cinema in XIX-XX centuries.

Cuvinte-cheie
hamletism, quijotism, cod cultural european

Cerif XML Export

<?xml version='1.0' encoding='utf-8'?>
<CERIF xmlns='urn:xmlns:org:eurocris:cerif-1.5-1' xsi:schemaLocation='urn:xmlns:org:eurocris:cerif-1.5-1 http://www.eurocris.org/Uploads/Web%20pages/CERIF-1.5/CERIF_1.5_1.xsd' xmlns:xsi='http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance' release='1.5' date='2012-10-07' sourceDatabase='Output Profile'>
<cfResPubl>
<cfResPublId>ibn-ResPubl-17587</cfResPublId>
<cfResPublDate>2007-04-03</cfResPublDate>
<cfIssue>2</cfIssue>
<cfStartPage>208</cfStartPage>
<cfISSN>1857-2049</cfISSN>
<cfURI>https://ibn.idsi.md/ro/vizualizare_articol/17587</cfURI>
<cfTitle cfLangCode='RO' cfTrans='o'>Hamletism şi Quijotism în contextul cultural european din secolele XIX–XX</cfTitle>
<cfKeyw cfLangCode='RO' cfTrans='o'>hamletism; quijotism; cod cultural european</cfKeyw>
<cfAbstr cfLangCode='RO' cfTrans='o'>Autoarea abordează problema receptării lui Hamlet şi Don Quijote în procesul istorico-literar, în muzică, teatru, arte plastice, cinematografie (în Europa din perioada secolelor XIX-XX).</cfAbstr>
<cfAbstr cfLangCode='RU' cfTrans='o'>Автор ставит проблему творческого восприятия образов Гамлета и Дон Кихота в историко-литературном процессе, музыке, живописи, театре, кинематографе Европы в период XIX−XX веков.</cfAbstr>
<cfAbstr cfLangCode='EN' cfTrans='o'>The author examines reception of Hamlet and Don Quijote images in the history-literary process in arts, music, theatre, cinema in XIX-XX centuries.</cfAbstr>
<cfResPubl_Class>
<cfClassId>eda2d9e9-34c5-11e1-b86c-0800200c9a66</cfClassId>
<cfClassSchemeId>759af938-34ae-11e1-b86c-0800200c9a66</cfClassSchemeId>
<cfStartDate>2007-04-03T24:00:00</cfStartDate>
</cfResPubl_Class>
<cfResPubl_Class>
<cfClassId>e601872f-4b7e-4d88-929f-7df027b226c9</cfClassId>
<cfClassSchemeId>40e90e2f-446d-460a-98e5-5dce57550c48</cfClassSchemeId>
<cfStartDate>2007-04-03T24:00:00</cfStartDate>
</cfResPubl_Class>
<cfPers_ResPubl>
<cfPersId>ibn-person-33239</cfPersId>
<cfClassId>49815870-1cfe-11e1-8bc2-0800200c9a66</cfClassId>
<cfClassSchemeId>b7135ad0-1d00-11e1-8bc2-0800200c9a66</cfClassSchemeId>
<cfStartDate>2007-04-03T24:00:00</cfStartDate>
</cfPers_ResPubl>
</cfResPubl>
<cfPers>
<cfPersId>ibn-Pers-33239</cfPersId>
<cfPersName_Pers>
<cfPersNameId>ibn-PersName-33239-2</cfPersNameId>
<cfClassId>55f90543-d631-42eb-8d47-d8d9266cbb26</cfClassId>
<cfClassSchemeId>7375609d-cfa6-45ce-a803-75de69abe21f</cfClassSchemeId>
<cfStartDate>2007-04-03T24:00:00</cfStartDate>
<cfFamilyNames>Oprea</cfFamilyNames>
<cfFirstNames>Elena</cfFirstNames>
</cfPersName_Pers>
</cfPers>
</CERIF>