Analiza temporală a viiturilor pluviale pe rîurile Republicii Moldova
Close
Articolul precedent
Articolul urmator
83 1
Ultima descărcare din IBN:
2021-09-01 21:17
SM ISO690:2012
JELEAPOV (CHIŞCIUC), Ana. Analiza temporală a viiturilor pluviale pe rîurile Republicii Moldova. In: International Conference of Young Researchers . Ediția 8, 11-12 noiembrie 2010, Chişinău. Chişinău: Tipogr. Simbol-NP SRL, 2010, p. 71. ISBN 978-9975-9898-4-8..
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
International Conference of Young Researchers
Ediția 8, 2010
Conferința "International Conference of Young Researchers "
Chişinău, Moldova, 11-12 noiembrie 2010

Analiza temporală a viiturilor pluviale pe rîurile Republicii Moldova


Pag. 71-71

Jeleapov (Chişciuc) Ana
 
Institutul de Ecologie şi Geografie al AŞM
 
Disponibil în IBN: 4 mai 2021


Rezumat

Teritoriul Republicii Moldova este supus activităţii torenţiale intensive, consecinţa cărei este inundarea cu ape de viitură a terenurilor agricole şi localităţilor. Astfel, studierea legităţilor de formare a scurgerii maxime pe râurile Moldovei şi aprecierea parametrilor riscului de inundaţii prezintă un interes deosebit. În rezultatul analizei calitative a materialelor din fondul Serviciului Hidrometeorologic de Stat pentru 15 rîuri mici ale Republicii Moldova au fost determinate valorile debitelor şi a stratului scurgerii maxime cu asigurarea 0,1, 0,3, 1, 3, 5, şi 10%. Parametrii calculaţi: debitul maxim, coeficientul de asimetriei, durata creşterii viiturii, curbele de asigurare au permis aprecierea ordonatelor relative şi a valorilor absolute pentru construirea hidrografului calculat. În baza acestor hidrografe s-au determinat funcţiile reducţionale de tipul QdF şi s-a implementat pe rîurile Moldovei modelul UNDA, pe larg folosit în scopuri de amenajare a teritoriului contra inundaţiilor în România.[1] Finalitatea modelului UNDA este harta riscului la inundaţie. Aşa hartă s-a construit pentru r. Botna, or. Căuşeni şi r. Răut, or. Bălţi. Este mai rentabil de a investi în lucrările de protecţie contra inundaţiilor decît de a suporta consecinţele negative ale acestora. Din aceste considerente este necesar de a proiecta un sisteme de securitate contra inundaţiilor care să constea atît din măsuri structurate cît şi din cele nestructurate.

Cuvinte-cheie
debit maxim, hidrograf calculat, modelul UNDA

Google Scholar Export

<meta name="citation_title" content="<p>Analiza temporală a viiturilor pluviale pe r&icirc;urile Republicii Moldova</p>">
<meta name="citation_author" content="Jeleapov (Chişciuc) Ana">
<meta name="citation_publication_date" content="2010">
<meta name="citation_collection_title" content="International Conference of Young Researchers ">
<meta name="citation_volume" content="Ediția 8">
<meta name="citation_firstpage" content="71">
<meta name="citation_lastpage" content="71">
<meta name="citation_pdf_url" content="https://ibn.idsi.md/sites/default/files/imag_file/p-71_0.pdf">