IBN
Close
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
Conferința "International Conference of Young Researchers ",
Chişinău, Moldova, 11-12 noiembrie 2010
International Conference of Young Researchers
Cautare
Volum, serie, parte, nr: Ediția 8
Responsabili de ediție: Badicean D.
Locul publicării: Chişinău
Editura: Tipogr. Simbol-NP SRL
Anul publicării: 2010
Numărul de pagini: 152
ISBN: 978-9975-9898-4-8.
CZU: 082:001.31=135.1=111=161.1 I-58
Domenii științifice:
Materiale ale altor ediții disponibile în IBN
Disponibil în IBN: 14 aprilie 2021
Afişează publicaţiile
Sortare publicaţii
An:
Domeniu ştiinţific: Ştiinţe fizico-matematice (57)Tehnică (23)Filologie (24)Chimie (30)Biologie (131)Istorie (12)Economie (66)Drept (54)Pedagogie (22)Medicină (84)Studiul artelor, culturologie (32)Sociologie (13)Ştiinţe politice (6)Administrare publică (5)Ştiinţe agricole (3)Geologie şi Mineralogie (20)Filosofie (10)Geografie (12)Ştiinţe militare şi de securitate naţională (1)Psihologie (7)