Analiza temporală a viiturilor pluviale pe rîurile Republicii Moldova
Close
Articolul precedent
Articolul urmator
88 1
Ultima descărcare din IBN:
2021-09-01 21:17
SM ISO690:2012
JELEAPOV (CHIŞCIUC), Ana. Analiza temporală a viiturilor pluviale pe rîurile Republicii Moldova. In: International Conference of Young Researchers . Ediția 8, 11-12 noiembrie 2010, Chişinău. Chişinău: Tipogr. Simbol-NP SRL, 2010, p. 71. ISBN 978-9975-9898-4-8..
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
International Conference of Young Researchers
Ediția 8, 2010
Conferința "International Conference of Young Researchers "
Chişinău, Moldova, 11-12 noiembrie 2010

Analiza temporală a viiturilor pluviale pe rîurile Republicii Moldova


Pag. 71-71

Jeleapov (Chişciuc) Ana
 
Institutul de Ecologie şi Geografie al AŞM
 
Disponibil în IBN: 4 mai 2021


Rezumat

Teritoriul Republicii Moldova este supus activităţii torenţiale intensive, consecinţa cărei este inundarea cu ape de viitură a terenurilor agricole şi localităţilor. Astfel, studierea legităţilor de formare a scurgerii maxime pe râurile Moldovei şi aprecierea parametrilor riscului de inundaţii prezintă un interes deosebit. În rezultatul analizei calitative a materialelor din fondul Serviciului Hidrometeorologic de Stat pentru 15 rîuri mici ale Republicii Moldova au fost determinate valorile debitelor şi a stratului scurgerii maxime cu asigurarea 0,1, 0,3, 1, 3, 5, şi 10%. Parametrii calculaţi: debitul maxim, coeficientul de asimetriei, durata creşterii viiturii, curbele de asigurare au permis aprecierea ordonatelor relative şi a valorilor absolute pentru construirea hidrografului calculat. În baza acestor hidrografe s-au determinat funcţiile reducţionale de tipul QdF şi s-a implementat pe rîurile Moldovei modelul UNDA, pe larg folosit în scopuri de amenajare a teritoriului contra inundaţiilor în România.[1] Finalitatea modelului UNDA este harta riscului la inundaţie. Aşa hartă s-a construit pentru r. Botna, or. Căuşeni şi r. Răut, or. Bălţi. Este mai rentabil de a investi în lucrările de protecţie contra inundaţiilor decît de a suporta consecinţele negative ale acestora. Din aceste considerente este necesar de a proiecta un sisteme de securitate contra inundaţiilor care să constea atît din măsuri structurate cît şi din cele nestructurate.

Cuvinte-cheie
debit maxim, hidrograf calculat, modelul UNDA

DataCite XML Export

<?xml version='1.0' encoding='utf-8'?>
<resource xmlns:xsi='http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance' xmlns='http://datacite.org/schema/kernel-3' xsi:schemaLocation='http://datacite.org/schema/kernel-3 http://schema.datacite.org/meta/kernel-3/metadata.xsd'>
<creators>
<creator>
<creatorName>Jeleapov (Chişciuc), A.N.</creatorName>
<affiliation>Institutul de Ecologie şi Geografie al AŞM, Moldova, Republica</affiliation>
</creator>
</creators>
<titles>
<title xml:lang='ro'><p>Analiza temporală a viiturilor pluviale pe r&icirc;urile Republicii Moldova</p></title>
</titles>
<publisher>Instrumentul Bibliometric National</publisher>
<publicationYear>2010</publicationYear>
<relatedIdentifier relatedIdentifierType='ISBN' relationType='IsPartOf'>978-9975-9898-4-8.</relatedIdentifier>
<subjects>
<subject>debit maxim</subject>
<subject>hidrograf calculat</subject>
<subject>modelul UNDA</subject>
</subjects>
<dates>
<date dateType='Issued'>2010</date>
</dates>
<resourceType resourceTypeGeneral='Text'>Conference Paper</resourceType>
<descriptions>
<description xml:lang='ro' descriptionType='Abstract'><p>Teritoriul Republicii Moldova este supus activităţii torenţiale intensive, consecinţa cărei este inundarea cu ape de viitură a terenurilor agricole şi localităţilor. Astfel, studierea legităţilor de formare a scurgerii maxime pe r&acirc;urile Moldovei şi aprecierea parametrilor riscului de inundaţii prezintă un interes deosebit. &Icirc;n rezultatul analizei calitative a materialelor din fondul Serviciului Hidrometeorologic de Stat pentru 15 r&icirc;uri mici ale Republicii Moldova au fost determinate valorile debitelor şi a stratului scurgerii maxime cu asigurarea 0,1, 0,3, 1, 3, 5, şi 10%. Parametrii calculaţi: debitul maxim, coeficientul de asimetriei, durata creşterii viiturii, curbele de asigurare au permis aprecierea ordonatelor relative şi a valorilor absolute pentru construirea hidrografului calculat. &Icirc;n baza acestor hidrografe s-au determinat funcţiile reducţionale de tipul QdF şi s-a implementat pe r&icirc;urile Moldovei modelul UNDA, pe larg folosit &icirc;n scopuri de amenajare a teritoriului contra inundaţiilor &icirc;n Rom&acirc;nia.[1] Finalitatea modelului UNDA este harta riscului la inundaţie. Aşa hartă s-a construit pentru r. Botna, or. Căuşeni şi r. Răut, or. Bălţi. Este mai rentabil de a investi &icirc;n lucrările de protecţie contra inundaţiilor dec&icirc;t de a suporta consecinţele negative ale acestora. Din aceste considerente este necesar de a proiecta un sisteme de securitate contra inundaţiilor care să constea at&icirc;t din măsuri structurate c&icirc;t şi din cele nestructurate.</p></description>
</descriptions>
<formats>
<format>application/pdf</format>
</formats>
</resource>