Tendinţe şi orientări în dezvoltarea inteligenţei emoţionale prin comunicare la adolescenţii din spaţiul rural
Close
Articolul precedent
Articolul urmator
293 22
Ultima descărcare din IBN:
2021-05-25 12:57
SM ISO690:2012
BOROZAN, Maia; ZAGAIEVSCHI, Corina. Tendinţe şi orientări în dezvoltarea inteligenţei emoţionale prin comunicare la adolescenţii din spaţiul rural. In: Economie Lucrări ştiinţifice. Vol.31, 27 septembrie 2012, Chişinău. Chişinău: 2012, pp. 558-564. ISBN 978-9975-64-235-4.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Economie
Vol.31, 2012
Conferința "Tendinţe moderne de dezvoltare economică şi financiară a spaţiului rural"
Chişinău, Moldova, 27 septembrie 2012

Tendinţe şi orientări în dezvoltarea inteligenţei emoţionale prin comunicare la adolescenţii din spaţiul rural


Pag. 558-564

Borozan Maia, Zagaievschi Corina
 
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
 
Disponibil în IBN: 13 aprilie 2020


Rezumat

 Integrarea socială a adolescentului în lumea contemporană ar fi garantată în condiţiile educaţiei emoţionale, în primul rând instituţionalizate, cu impact pentru dezvoltarea personală continuă prin autoeducaţie, întrucât, conform statisticilor, competenţa emoţionala este de două ori mai importantă decât abilităţile tehnice sau intelectuale. Psihologii evidenţiaza preocuparea adolescentului pentru construirea propriei identităţi; multe dintre problemele experimentate de adolescenţi au la origine absenţa competenţelor emoţionale, necesare unei comunicări sociale eficiente.