IBN
Close
Zagaievschi Corina
Cuvinte-cheie (10): maturation (1), émotivité (1), cognition (1)
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani

Articole în reviste din RM - 3. Publicaţii la conferinţe din RM - 3.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012

2019 - 1

Calitatea evaluării competențelor și a finalităților de studii ale studenților
Zagaievschi Corina
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Probleme ale ştiinţelor socioumanistice şi modernizării învăţământuluiMaterialele conferinței științifice anuale a profesorilor și cercetătorilor UPS „Ion Creangă”
Seria 21, Vol.2. 2019. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3370-3-8.
Disponibil online 14 January, 2020. Descarcări-1. Vizualizări-98
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2017 - 1

Sănătate mintală prin educaţie pentru dezvoltare emoţională
Zagaievschi Corina
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Probleme ale ştiinţelor socioumanistice şi modernizării învăţământului Materialele conferinței științifice anuale a profesorilor și cercetătorilor UPS „Ion Creangă”
Seria 19, Vol.2. 2017. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-46-335-5.
Disponibil online 21 February, 2019. Descarcări-3. Vizualizări-101
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2014 - 1

Perspective teoretice asupra dezvoltării autonomiei în adolescenţă
Zagaievschi Corina
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Revistă de știinţe socioumane
Nr. 3(28) / 2014 / ISSN 1857-0119 / ISSNe 2587-330X
Disponibil online 12 April, 2016. Descarcări-14. Vizualizări-339
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2012 - 3

Analiza Curriculumului la dirigenţie din perspectiva dezvoltării inteligenţei emoţionale a adolescenţilor
Zagaievschi Corina
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Revistă de știinţe socioumane
Nr. 2(21) / 2012 / ISSN 1857-0119 / ISSNe 2587-330X
Disponibil online 15 December, 2013. Descarcări-2. Vizualizări-375
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Competenţele emoţionale – cheia către puterea personală
Zagaievschi Corina
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Univers Pedagogic
Nr. 1(33) / 2012 / ISSN 1811-5470
Disponibil online 11 December, 2013. Descarcări-7. Vizualizări-362
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Tendinţe şi orientări în dezvoltarea inteligenţei emoţionale prin comunicare la adolescenţii din spaţiul rural
Borozan Maia, Zagaievschi Corina
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Economie Lucrări ştiinţifice
Vol.31. 2012. Chişinău. ISBN 978-9975-64-235-4.
Disponibil online 13 April, 2020. Descarcări-3. Vizualizări-57
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 6 of 6