IBN
    

    
  


  
Close

Afișare rezultate

SM ISO690:2012
Afisarea articolelor 1-5(5) pentru cuvîntul-cheie "Social Accounting Matrix"
Particularitățile includerii reexporturilor în modelul de echilibru general aplicat pentru economia Republicii Moldova
Prohnițchi Valeriu, Tomşa Aurelia
Academy of Economic Studies of Moldova
Competitivitatea şi Inovarea în Economia Cunoaşterii
Ediția 21, Vol.1. 2018. Chisinau, Republica Moldova. ISBN 978-9975-75-932-8.
Disponibil online 18 January, 2019. Descarcări-5. Vizualizări-758
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Construirea matricei de calcul social pentru Republica Moldova
Naval Elvira
Creşterea economică în condiţiile globalizării
Ediția 13, Vol.1. 2018. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3202-8-3.
Disponibil online 18 October, 2018. Descarcări-21. Vizualizări-927
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Modelarea impactului politicilor structurale asupra echilibrului economic general
Prohnițchi Valeriu, Tomşa Aurelia
Economica
Nr. 4(118) / 2021 / ISSN 1810-9136
Disponibil online 24 January, 2022. Descarcări-11. Vizualizări-390
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Computable general equilibrium model  for the Republic of Moldova
Naval Elvira
Vladimir Andrunachievici Institute of Mathematics and Computer Science
Economie şi Sociologie
Nr. 2 / 2018 / ISSN 1857-4130
Disponibil online 1 February, 2019. Descarcări-19. Vizualizări-990
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Socioeconomic impact of the COVID-19 pandemics and of the response policy in Moldova: an intergenerational perspective based on computable general equilibrium model
Prohnițchi Valeriu
Academy of Economic Studies of Moldova
Economy and Sociology
Nr. 2 / 2021 / ISSN 2587-4187 /ISSNe 2587-4195
Disponibil online 18 February, 2022. Descarcări-4. Vizualizări-285
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 

1-5 of 5