IBN
Close
Naval Elvira
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani
Proiecte(1)

Articole în reviste din RM - 17. Publicaţii la conferinţe din RM - 11. Publicaţii peste hotare - 5.
Publicații indexate în SCOPUS - 1. Teze/Rezumate în culegeri - 3.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012
DOC
ISO 690:2012Clasificate
 • 3. Articole în reviste din RM
 • 3.1. Articole în reviste științifice din RM (perioada în care au avut categorie de clasificare + 2 numere până la aprobarea statutului de publicație științifică)
 • 3.1.3.Articole în reviste de cat. B - 10
 • 3.1.4.Articole în reviste de cat. C - 1
 • 3.1.5.Articole în reviste științifice din RM (până în 2009) - 4
 • 3.2.Articole în alte reviste din RM - 2
 • 4. Articole în reviste de peste hotare
 • 4.3.Articole în alte reviste științifice de peste hotare - 2
 • 5. Publicaţii la manifestări din RM
 • 5.1.Publicații la manifestări științifice din RM (incluse în Registrele manifestărilor științifice aprobate de către ANACEC) - 2
 • 5.3.Publicații la alte manifestări din RM - 9
 • 5.4.Teze / rezumate în culegerile de la alte manifestări din RM - 3
 • 6. Publicații la manifestări științifice de peste hotare
 • 6.3.Alte publicații la manifestări științifice de peste hotare - 3

2023 - 3

Evoluția virusului omicron şi a virusului gripal în Moldova
Naval Elvira
Institutul de Matematică şi Informatică "Vladimir Andrunachievici"
Creşterea economică în condiţiile globalizării
Ediția 17, Volumul II. 2023. Chisinau, Moldova. ISBN (pdf) 978-9975-167-21-5.
Disponibil online 7 February, 2024. Descarcări-1. Vizualizări-160
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
The evolution of the omicrom virus and the influenza virus in Moldova
Naval Elvira
Vladimir Andrunachievici Institute of Mathematics and Computer Science, MSU
Mathematics and Information Technologies: Research and Education
2023. Chişinău. ISBN 978-9975-62-535-7.
Disponibil online 26 April, 2024. Descarcări-0. Vizualizări-73
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
The evolution of the omicron virus and the influenza virus in Moldova
Naval Elvira
Vladimir Andrunachievici Institute of Mathematics and Computer Science
Creşterea economică în condiţiile globalizării
Ediția 17. 2023. Chisinau, Moldova. ISBN (pdf) 978-9975-167-06-2.
Disponibil online 28 November, 2023. Descarcări-0. Vizualizări-158
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2022 - 3

Dinamica răspândirii epidemiei virusului omicron în Republica Moldova
Naval Elvira
Institutul de Matematică şi Informatică "Vladimir Andrunachievici"
Creşterea economică în condiţiile globalizării
Ediția 16, Vol.2. 2022. Chisinau, Moldova. ISBN 978-9975-3583-6-1..
Disponibil online 29 December, 2022. Descarcări-0. Vizualizări-329
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Dynamics of the spread of the Omicron virus epidemic in the Republic of Moldova
Naval Elvira
Vladimir Andrunachievici Institute of Mathematics and Computer Science
Creşterea economică în condiţiile globalizării
Ediția 16. 2022. Chisinau, Moldova. ISBN (pdf) 978-9975-3530-9-0 (PDF).
Disponibil online 4 November, 2022. Descarcări-0. Vizualizări-291
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Estimation Of Some Aspects Of Gender Equality on the Labour Market Using Methods Of Multiple Linear Regression and ANOVA
Colesnicova Tatiana1 , Naval Elvira2 , Ciobanu Ghenadie3
1 National Institute for Economic Research of Moldova,
2 Vladimir Andrunachievici Institute of Mathematics and Computer Science,
3 Artifex University of Bucharest
Revista Română de Statistică
Nr. 4 / 2022 / ISSN 1018-046X / ISSNe 1844-7694
Disponibil online 16 March, 2023. Descarcări-13. Vizualizări-308
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2021 - 3

Determinarea ritmului de creștere al produsului intern brut în condiții pandemice
Naval Elvira
Institutul de Matematică şi Informatică "Vladimir Andrunachievici"
Creşterea economică în condiţiile globalizării
Ediția 15, Vol.1. 2021. Chisinau, Moldova. ISBN 978-9975-3529-7-0..
Disponibil online 17 May, 2022. Descarcări-6. Vizualizări-396
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Gross domestic product evolution under COVID-19 persistence
Naval Elvira
Vladimir Andrunachievici Institute of Mathematics and Computer Science
Mathematics and Information Technologies: Research and Education
2021. Chișinău, Republica Moldova. .
Disponibil online 30 June, 2021. Descarcări-1. Vizualizări-422
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
The evolution of the gross domestic product in a pandemic
Naval Elvira
Vladimir Andrunachievici Institute of Mathematics and Computer Science
Dezvoltarea economico-socială durabilă a euroregiunilor şi a zonelor transfrontaliere
Vol.40. 2021. Iași, România. ISBN 978-606-685-831-1.
Disponibil online 14 December, 2021. Descarcări-2. Vizualizări-369
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2020 - 2

Evaluarea impactului indicatorilor de gen și sănătate asupra evoluției economice
Naval Elvira
Institutul de Matematică şi Informatică "Vladimir Andrunachievici"
Implicațiile economice și sociale ale pandemiei COVID-19:analize, prognoze și strategii de atenuare a consecințelor
2020. Chişinău. ISBN 978-9975-3463-3-7.
Disponibil online 14 December, 2020. Descarcări-15. Vizualizări-656
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
The multiple criteria optimization model for the Republic of Moldova
Naval Elvira
Vladimir Andrunachievici Institute of Mathematics and Computer Science
Dezvoltarea economico-socială durabilă a euroregiunilor şi a zonelor transfrontaliere
Vol.37. 2020. Iași. ISBN 978-606-685-742-0.
Disponibil online 11 November, 2020. Descarcări-2. Vizualizări-587
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2019 - 3

Application of the econometric apparatus for estimating some parameters in the field of gender equality on the Moldovan labour market
Naval Elvira1 , Colesnicova Tatiana2
1 Vladimir Andrunachievici Institute of Mathematics and Computer Science,
2 National Institute for Economic Research of Moldova
Dezvoltarea economico-socială durabilă a euroregiunilor şi a zonelor transfrontaliere
Vol.35. 2019. Iași, România. ISBN 978-606-685-687-4.
Disponibil online 11 February, 2020. Descarcări-7. Vizualizări-820
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Experience of the input-output models application to the Moldovan economy
Naval Elvira
Vladimir Andrunachievici Institute of Mathematics and Computer Science
Economie şi Sociologie
Nr. 1 / 2019 / ISSN 1857-4130
Disponibil online 21 August, 2019. Descarcări-8. Vizualizări-1041
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Previziunea Produsului Intern Brut în baza lanțurilor Markov
Naval Elvira
Institutul de Matematică şi Informatică "Vladimir Andrunachievici"
Creşterea economică în condiţiile globalizării: bunăstare și incluziune socială
Ediția 14, Vol.1. 2019. Chisinau, Moldova. ISBN 978-9975-3305-6-5.
Disponibil online 23 October, 2019. Descarcări-78. Vizualizări-912
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2018 - 3

Computable general equilibrium model  for the Republic of Moldova
Naval Elvira
Vladimir Andrunachievici Institute of Mathematics and Computer Science
Economie şi Sociologie
Nr. 2 / 2018 / ISSN 1857-4130
Disponibil online 1 February, 2019. Descarcări-19. Vizualizări-994
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Construirea matricei de calcul social pentru Republica Moldova
Naval Elvira
Institutul de Matematică şi Informatică al AŞM
Creşterea economică în condiţiile globalizării: competitivitate, inovativitate, sustenabilitate
Ediția 13, Vol.1. 2018. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3202-8-3.
Disponibil online 18 October, 2018. Descarcări-23. Vizualizări-933
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Impactul diminuării discriminării de gen asupra creşterii sustenabile în Republica Moldova
Colesnicova Tatiana1 , Naval Elvira2
1 Institutul Naţional de Cercetări Economice al AŞM,
2 Institutul de Matematică şi Informatică al AŞM
Creşterea economică în condiţiile globalizării: competitivitate, inovativitate, sustenabilitate
Ediția 13, Vol.2. 2018. Chisinau, Moldova. ISBN 978-9975-3202-9-0.
Disponibil online 18 October, 2018. Descarcări-32. Vizualizări-1102
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2017 - 3

Elaborarea modelelor economice în baza balanţelor interramurale
Naval Elvira
Institutul de Matematică şi Informatică al AŞM
Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”
Nr. 2(45) / 2017 / ISSN 1857-0461 / ISSNe 2587-3687
Disponibil online 10 August, 2017. Descarcări-14. Vizualizări-948
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Input-Output model for Republic of Moldova
Naval Elvira1 , Ghereg Veronica2
1 Institute of Mathematics and Computer Science ASM,
2 Moldova State University
Conference of Mathematical Society of the Republic of Moldova
4. 2017. Chişinău. ISBN 978-9975-71-915-5.
Disponibil online 6 October, 2017. Descarcări-21. Vizualizări-895
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Modelul interramural static de optimizare în condiţiile modificărilor structurale
Naval Elvira
Institutul de Matematică şi Informatică al AŞM
Creşterea economică în condiţiile globalizării: modele de dezvoltare durabilă
Ediția 12, Vol.1. 2017. Chişinau, Moldova. ISBN 978-9975-3171-1-5.
Disponibil online 16 November, 2017. Descarcări-8. Vizualizări-835
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2014 - 2

Modelarea impactului corupţiei avansate asupra creşterii economice
Naval Elvira
Institutul de Matematică şi Informatică al AŞM
Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”
Nr. 1(32) / 2014 / ISSN 1857-0461 / ISSNe 2587-3687
Disponibil online 8 April, 2014. Descarcări-21. Vizualizări-1096
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Theoretical and methodological approaches on the evaluation of business incubators
Doga-Mîrzac Mariana1 , Naval Elvira2
1 Moldova State University,
2 National Institute for Economic Research, ASM
Journal of Financial and Monetary Economics
Nr. 1 / 2014 / ISSN 2537-3269 / ISSNe 2392-9685
Disponibil online 24 April, 2024. Descarcări-0. Vizualizări-50
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2013 - 2

Impactul şocurilor aleatorii asupra dezvoltării sectorului agro-industrial
Naval Elvira1 , Mocanu Natalia2
1 Institutul de Matematică şi Informatică al AŞM,
2 Universitatea Agrară de Stat din Moldova
Economie Lucrări ştiinţifice
Vol.37. 2013. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-64-252-1.
Disponibil online 12 April, 2020. Descarcări-0. Vizualizări-689
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Modelarea dezvoltării sectorului agro-industrial în condiţii de incertitudine şi risc
Naval Elvira1 , Mocanu Natalia2
1 Institutul de Matematică şi Informatică al AŞM,
2 Universitatea Agrară de Stat din Moldova
Economie şi Sociologie
Nr. 3 / 2013 / ISSN 1857-4130
Disponibil online 17 March, 2014. Descarcări-6. Vizualizări-1048
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2012 - 6

Aplicarea aparatului matematico-statistic în scopul estimării indicatorilor de creştere inovaţională
Şuşu-Ţurcan Aurelia1 , Naval Elvira2
1 Institutul de Economie, Finanţe şi Statistică al AŞM,
2 Institutul de Matematică şi Informatică al AŞM
Economie şi Sociologie
Nr. 4 / 2012 / ISSN 1857-4130
Disponibil online 8 December, 2013. Descarcări-17. Vizualizări-1046
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Application de la method statistique pour estimer la croissance de l'indice de l'innovation
Şuşu-Ţurcan Aurelia1 , Naval Elvira2
1 Universitatea de Studii Europene din Moldova,
2 Institutul de Matematică şi Informatică al AŞM
Analele Ştiinţifice ale Universităţii de Studii Europene din Moldova
Nr. I-a / 2012 / ISSN 2435-1114
Disponibil online 23 November, 2016. Descarcări-13. Vizualizări-781
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Impactul sectoarelor C&D şi TIC asupra evoluţiei economice
Naval Elvira
Institutul de Matematică şi Informatică al AŞM
Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”
Nr. 4(27) / 2012 / ISSN 1857-0461 / ISSNe 2587-3687
Disponibil online 16 December, 2013. Descarcări-8. Vizualizări-1055
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Modelarea macroeconomică influenţată de şocuri aleatorii
Naval Elvira , Secrieru Grigore
Institutul de Matematică şi Informatică al AŞM
Economie şi Sociologie
Nr. 3 / 2012 / ISSN 1857-4130
Disponibil online 15 December, 2013. Descarcări-2. Vizualizări-1261
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Sistemul Naţional de inovare în contextul abordarii sistemice
Naval Elvira1 , Şuşu-Ţurcan Aurelia2
1 Institutul de Matematică şi Informatică al AŞM,
2 Academia de Ştiinţe a Moldovei
Intellectus
Nr. 3 / 2012 / ISSN 1810-7079 / ISSNe 1810-7087
Disponibil online 30 November, 2013. Descarcări-17. Vizualizări-1087
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
The stochastic optimal growth problem
Naval Elvira
Institute of Mathematics and Computer Science ASM
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Republicii Moldova. Matematica
Nr. 1(68) / 2012 / ISSN 1024-7696 / ISSNe 2587-4322
Disponibil online 13 December, 2013. Descarcări-0. Vizualizări-1000
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2011 - 1

Inovarea şi creşterea economică în Republica Moldova
Naval Elvira1 , Timuş Angela2
1 Academia de Ştiinţe a Moldovei,
2 Institutul de Economie, Finanţe şi Statistică al AŞM
Economie şi Sociologie
Nr. 1 / 2011 / ISSN 1857-4130
Disponibil online 27 November, 2013. Descarcări-5. Vizualizări-1131
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2009 - 1

Balance of payments constraints
Naval Elvira , Popovscaia Marina , Drucioc Dorian
Institute of Mathematics and Computer Science ASM
Economie şi Sociologie
Nr. 2 / 2009 / ISSN 1857-4130
Disponibil online 8 December, 2013. Descarcări-2. Vizualizări-1051
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2006 - 1

Macroeconomic growth determining
Naval Elvira
Institute of Mathematics and Computer Science ASM
Computer Science Journal of Moldova
Nr. 2(41) / 2006 / ISSN 1561-4042 / ISSNe 2587-4330
Disponibil online 10 December, 2013. Descarcări-3. Vizualizări-963
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2005 - 1

CGEM for Moldova with Factor Markets and Intermediate Inputs
Naval Elvira
Institute of Mathematics and Computer Science ASM
Computer Science Journal of Moldova
Nr. 3(39) / 2005 / ISSN 1561-4042 / ISSNe 2587-4330
Disponibil online 5 December, 2013. Descarcări-2. Vizualizări-1012
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2004 - 2

Exponential inflationary economic growth
Naval Elvira
Institute of Mathematics and Computer Science ASM
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Republicii Moldova. Matematica
Nr. 3(46) / 2004 / ISSN 1024-7696 / ISSNe 2587-4322
Disponibil online 16 December, 2013. Descarcări-0. Vizualizări-1006
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Financial programming model and sustainable development
Naval Elvira
Institute of Mathematics and Computer Science ASM
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Republicii Moldova. Matematica
Nr. 2(45) / 2004 / ISSN 1024-7696 / ISSNe 2587-4322
Disponibil online 6 December, 2013. Descarcări-0. Vizualizări-939
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 36 of 36