IBN
    

    
  


    
Close

Afișare rezultate

SM ISO690:2012
Afisarea articolelor 1-9(9) pentru cuvîntul-cheie "ontologie"
Философские аспекты юридической квалификации противоправных деяний
Mohorea Efim, Buzinschi Ion
Бельцкий Государственный Университет "Алеку Руссо"
Relevanța și calitatea formării universitare: compentențe pentru prezent și viitor
Volumul II. 2020. Bălți. ISBN 978-9975-50-256-6.
Disponibil online 28 January, 2021. Descarcări-0. Vizualizări-488
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Interpretarea și comprehandarea mișcării prin prisma contradicției
Perciun Andrei
Cercetarea, dezvoltarea și inovarea din perspectiva eticii globale
Ediția 4. 2023. Chişinău. ISBN 978-9975-45-971-6 (PDF).
Disponibil online 31 December, 2023. Descarcări-1. Vizualizări-75
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Remanențe ale trecutului în studiul și funcționarea limbii române în postcomunism
Popa Gheorghe
Philologia
Nr. 5-6(305-306) / 2019 / ISSN 1857-4300 /ISSNe 2587-3717
Disponibil online 16 January, 2020. Descarcări-9. Vizualizări-647
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Distributed Knowledge Base System
Kulikovskaia Natalia, Tmenko Artur, Iliașenko Matvei, Kiricek Galina
Problemele Energeticii Regionale
Nr. 1-1(40 S) / 2019 / ISSN 1857-0070
Disponibil online 25 November, 2019. Descarcări-2. Vizualizări-850
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Abordări socio-comunicative și socio-cognitive în studiul terminologie
Gobjila Natalia
Traducerea – act creativ: între știință și artă
2022. Chişinău. ISBN 978-9975-159-37-1.
Disponibil online 22 January, 2023. Descarcări-2. Vizualizări-168
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Noțiunea de pluralism: reflecții conceptual-teoretice
Gonta Ana
Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”
Nr. 4(43) / 2016 / ISSN 1857-0461 /ISSNe 2587-3687
Disponibil online 27 January, 2017. Descarcări-9. Vizualizări-1009
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Filosofia lui Friedrich Nietzsche şi nihilismul religiei creştine
Moroşanu Constantin, Zamfirov Eugeniu
Conferinţa tehnico-ştiinţifică a studenţilor, masteranzilor şi doctoranzilor
Vol.2. 2020. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-45-632-6.
Disponibil online 2 July, 2020. Descarcări-28. Vizualizări-592
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Epistemologia educaţiei – o abordare interdisciplinară
Avram Florentina-Olimpia
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe ale Educației)
Nr. 9(89) / 2015 / ISSN 1857-2103 /ISSNe 2345-1025
Disponibil online 24 December, 2015. Descarcări-127. Vizualizări-1536
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Franz Kafka: Drama ”Vinovatului fără vină”
Vrabie Diana
Probleme de filologie: aspecte teoretice şi practice
Ediția 1. 2015. Balti, Republic of Moldova. ISBN 978-9975-132-36-7.
Disponibil online 4 September, 2023. Descarcări-1. Vizualizări-77
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 

1-9 of 9