Noțiunea de pluralism: reflecții conceptual-teoretice
Close
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
1112 9
Ultima descărcare din IBN:
2023-12-31 15:50
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
32.001 (22)
Politics (2988)
SM ISO690:2012
GONTA, Ana. Noțiunea de pluralism: reflecții conceptual-teoretice. In: Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”, 2016, nr. 4(43), pp. 90-93. ISSN 1857-0461.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”
Numărul 4(43) / 2016 / ISSN 1857-0461 /ISSNe 2587-3687

Noțiunea de pluralism: reflecții conceptual-teoretice
CZU: 32.001

Pag. 90-93

Gonta Ana
 
Universitatea de Stat din Moldova
 
 
Disponibil în IBN: 27 ianuarie 2017


Rezumat

This article offers a brief insight into the history and evolution of the term of pluralism. The diachronic approach is motivated by the complexity and ambiguity of the concept, widely used today in various fields. Apparently, the notion seems to be recent, closed to politics, English language and/or western societies. Actually, the word has a very long history and have passed over time through various semantic transformations. In this regard, an historical approach contributes, on the one hand, to the facilitation of the understanding of the term, and, on the other hand, to its proper contextualization.

Prezentul articol propune o incursiune succintă în istoria și evoluția termenului de pluralism. Abordarea diacronică este motivată de complexitatea și ambiguitatea conceptului, utilizat astăzi pe larg în diverse domenii. La prima vedere, noțiunea pare a fi de dată recentă și trimite cu gândul la sfera politică, limba engleză și/sau Occident. În realitate, cuvântul are o istorie foarte lungă și a trecut pe parcursul timpului prin multiple transformări semantice. Un popas istoric în acest sens contribuie atât la facilitarea înțelegerii termenului, cât și la contextualizarea adecvată a acestuia.

Cuvinte-cheie
pluralism,

diversitate, filosofie, dualism, ontologie, epistemologie, metafizica,

monism