IBN
Close
Gonta Ana
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani

Articole în reviste din RM - 5. Publicaţii la conferinţe din RM - 7.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012
DOC
ISO 690:2012Clasificate
  • 3. Articole în reviste din RM
  • 3.1. Articole în reviste științifice din RM (perioada în care au avut categorie de clasificare + 2 numere până la aprobarea statutului de publicație științifică)
  • 3.1.3.Articole în reviste de cat. B - 3
  • 3.1.5.Articole în reviste științifice din RM (până în 2009) - 2
  • 5. Publicaţii la manifestări din RM
  • 5.1.Publicații la manifestări științifice din RM (incluse în Registrele manifestărilor științifice aprobate de către ANACEC) - 2
  • 5.3.Publicații la alte manifestări din RM - 5

2020 - 1

  Subvenționarea publică a mass-mediei ca investiție în pluralismul mediatic. Practici europene
Gonta Ana
Universitatea de Stat din Moldova
Valori ale mass-mediei în epoca contemporană
Volumul VII. 2020. Chișinău, Republica Moldova. .
Disponibil online 31 December, 2020. Descarcări-13. Vizualizări-432
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2018 - 1

  Subvenționarea publică a mass-mediei ca investiție în pluralismul mediatic
Gonta Ana
Universitatea de Stat din Moldova
Integrare prin cercetare și inovare.Ştiinţe umanistice
R, SU. 2018. Chisinau, Republica Moldova. ISBN 978-9975-142-48-9..
Disponibil online 4 June, 2019. Descarcări-2. Vizualizări-472
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2017 - 2

  Concentrarea proprietății în domeniul mediatic și pluralismul mass-mediei
Gonta Ana1 , Bunduchi Ion2
1 Universitatea de Stat din Moldova,
2 Asociaţia Presei Electronice din Moldova (APEL)
Integrare prin cercetare și inovare.Ştiinţe sociale
R, SS. 2017. Chisinau, Republica Moldova. .
Disponibil online 12 May, 2021. Descarcări-2. Vizualizări-295
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Domeniul mediatic între pluralism și diversitate: dileme noționale
Gonta Ana
Universitatea de Stat din Moldova
Integrare prin cercetare și inovare.Ştiinţe sociale
R, SS. 2017. Chisinau, Republica Moldova. .
Disponibil online 12 May, 2021. Descarcări-0. Vizualizări-258
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2016 - 6

  Noțiunea de pluralism: aspecte istorice
Gonta Ana
Universitatea de Stat din Moldova
Integrare prin cercetare și inovare.Ştiinţe socioumanistice
Vol.1, R, SSU. 2016. Chisinau, Republica Moldova. ISBN 978-9975-71-812-7.
Disponibil online 15 April, 2019. Descarcări-18. Vizualizări-1078
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Noțiunea de pluralism: reflecții conceptual-teoretice
Gonta Ana
Universitatea de Stat din Moldova
Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”
Nr. 4(43) / 2016 / ISSN 1857-0461 / ISSNe 2587-3687
Disponibil online 27 January, 2017. Descarcări-9. Vizualizări-1112
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Pluralismul mediatic extern în Republica Moldova. Constatări despre legislația privind libertatea de exprimare
Gonta Ana
Universitatea de Stat din Moldova
Valori ale mass-mediei în epoca contemporană
Volumul VI. 2016. Chișinău, Republica Moldova. .
Disponibil online 30 September, 2021. Descarcări-5. Vizualizări-269
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Pluralismul mediatic extern în Republica Moldova: niveluri de risc și amenințări
Gonta Ana
Universitatea de Stat din Moldova
Integrare prin cercetare și inovare.Ştiinţe socioumanistice
Vol.1, R, SSU. 2016. Chisinau, Republica Moldova. ISBN 978-9975-71-812-7.
Disponibil online 15 April, 2019. Descarcări-10. Vizualizări-540
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Pluralismul mediatic extern în Republica Moldova: riscuri şi ameninţări
Gonta Ana
Universitatea de Stat din Moldova
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe Sociale)
Nr. 8(98) / 2016 / ISSN 1814-3199 / ISSNe 2345-1017
Disponibil online 18 January, 2017. Descarcări-1. Vizualizări-751
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Pluralismul mediatic la nivel european: de la recunoaştere la măsurare
Gonta Ana
Universitatea de Stat din Moldova
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe Sociale)
Nr. 3(93) / 2016 / ISSN 1814-3199 / ISSNe 2345-1017
Disponibil online 16 September, 2016. Descarcări-4. Vizualizări-767
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2008 - 2

  Imaginea de ţară în contextul procesului de Integrare Europeană
Gonta Ana
Universitatea de Stat din Moldova
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe Sociale)
Nr. 4(14) / 2008 / ISSN 1814-3199 / ISSNe 2345-1017
Disponibil online 29 July, 2013. Descarcări-7. Vizualizări-714
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Mass-Media ca instrument de imagine de ţară
Gonta Ana
Universitatea de Stat din Moldova
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe Sociale)
Nr. 4(14) / 2008 / ISSN 1814-3199 / ISSNe 2345-1017
Disponibil online 13 December, 2013. Descarcări-44. Vizualizări-1273
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 12 of 12